Tupakka

Tupakointi vaarantaa terveyden

  • Arsenikki (rotanmyrkky)
  • Kromi (ruostumattoman teräksen pääseosaine)
  • Kadmium (syöpää aiheuttava raskasmetalli, jota käytetään kierrätettävissä pattereissa)
  • Häkä (samaa tavaraa tulee auton pakoputkesta)
  • Asetoni (kynsilakan poistoaineen ainesosa)
  • Ammoniakki (tehokas vessanpöntön puhdistusaine)
  • Vinyylikloridi (kestävä vessanpöntön putkimateriaali)
  • DDT (useissa teollisuusmaissa kielletty hyönteismyrkky)
  • Bentseeni (raakaöljyn syöpää aiheuttava ainesosa).
  • Tolueeni (maalinohentimissa ja liottimissa käytetty syöpää aiheuttava aromaattinen hiilivety).

Edellä on mainittu tupakan sisältämistä myrkyistä vain murto-osa, sillä tupakan savu sisältää yhteensä yli 4000 kemikaalia. Osa on peräisin tupakkakasvista, osa tupakan viljelyssä käytetyistä lannoitteista ja torjunta-aineista.

Tupakan sisältämät vaaralliset aineet vaikuttavat välittömästi ihmisen elimistössä haitallisesti. Nuoruus ei suojele tupakoinnin haittavaikutuksilta. Kun nuori ihminen tupakoi, häneen varastoituu tupakan sisältämiä kemikaaleja, jotka voivat myöhemmin tulla esille erilaisten vakavien sairauksien muodossa. Keuhkoahtaumatauti, sydän- ja verisuonitaudit sekä keuhkosyöpä ovat tupakan aiheuttamista sairauksista yleisimpiä. Keuhkosyövän lisäksi tupakointi on yhteydessä myös muihin syöpiin, kuten haimasyöpään, mahasyöpään ja suusyöpään. Tupakointi voi heikentää hedelmällisyyttä ja aiheuttaa miehille impotenssia. Ennen sairauksien ilmenemistä tupakoinnin negatiiviset vaikutukset näkyvät yleiskunnossa, hampaissa ja ihossa. Tupakointi myös heikentää hapenottokykyä ja fyysistä kestävyyttä.

Tupakointi aiheuttaa riippuvuutta

Tupakan sisältämä nikotiini on päihde, joka aiheuttaa helposti voimakasta riippuvuutta. Riippuvuus syntyy tupakoivan henkilön keskushermostossa ja aivoissa, jonne nikotiini päätyy keuhkojen ja verenkierron kautta. Tupakkateollisuus on pyrkinyt tuotekehittelyssään lisäämään ja voimistamaan tuotteen niitä ominaisuuksia, jotka nopeuttavat nikotiiniriippuvuuden syntyä ja tehostavat sen ylläpitoa. Mitä nopeammin ja voimakkaammin ihminen tulee riippuvaiseksi tupakoinnista, sitä suuremmat voitot käärii tupakkateollisuus. Haitat kärsii kuitenkin tupakoitsija itse. Fyysisen riippuvuuden lisäksi tupakka aiheuttaa myös sosiaalista ja psyykkistä riippuvuutta.

Tupakan viljely, valmistaminen ja käyttäminen tuhoavat luontoa

Tupakan tumppi on maailman yleisin roska ja vakava ympäristöuhka. Maailmanlaajuisesti tupakoitsijat jättävät vuosittain jälkeensä 5,3 triljoonaa tumppia. Tumpeista aiheutuva jätevuori painaa 25 miljoonaa tonnia. Kun tumpit heitetään maahan, ne kulkeutuvat helposti vesistöihin ja samalla tumpeissa olevat myrkylliset kemikaalit huuhtoutuvat vesistöjen ekosysteemiin. Linnut ja meren eläimet voivat vahingoittua tai kuolla niitä syötyään. Lisäksi tupakka sytyttää huomattavan määrän metsä- ja talopaloja joka vuosi.

Tupakointi vähenee koko ajan

Ennen vanhaan tupakoitiin paljon. Tupakointi oli sallittua ravintoloissa, junissa, lentokoneissa ja työpaikoilla. Nykyään tupakointia sisätiloissa rajoittaa niin laki kuin yleinen mielipidekin. Tupakointi on menettänyt maineensa ja päivittäinen tupakointi on viime vuosina vähentynyt niin aikuisväestön kuin nuortenkin keskuudessa. Enemmistö Suomen kunnista on julistautunut savuttomiksi ja savuttomien työpaikkojen määrä lisääntyy koko ajan. Työajalla tupakoiminen ei ole enää yleisesti hyväksyttyä. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa tupakkalain tavoitteeksi on kirjattu ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden käytön loppuminen.

Lue lisää tupakasta:

Päihdelinkki (verkkosivu)

Syöpäjärjestöt (verkkosivu)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (verkkosivu)