Uppgiftsbana

Smokefree-uppgiftsbanan är planerad för årskurs 5–6, men uppgifterna lämpar sig även för högstadieelever. Uppgiftsbanans mål är att få eleverna att fundera över hur tobaksrökning samt användning av snus och e-cigaretter påverkar människor, miljön och samhället. Till uppgiftsbanan hör fem uppgiftspunkter, vilka eleverna gör i grupper. I materialet ingår anvisningar till läraren, som fungerar som stöd för diskussionen då man går igenom uppgifterna. Materialet stöder den nya läroplanens mål.

Tryckt A4, kan beställas för priset av postavgifterna här.

Avnisningar till läraren (pdf)
Uppgifter nr 1-5 (pdf)
Historien om tobak (pdf, storleken A3)
Svarsblankett (pdf)