Tobakslagen

Anvisning för läroanstalter för att ingripa i tobaksrökning samt användning av snus och e-cigaretter:

Tobakslagen har som mål att upphöra med användning av nikotinprodukter i Finland senast år 2030. Läroanstalter spelar en viktig roll i att uppnå detta mål.

Enligt lagen är användning av tobak, snus och cigaretter förbjuden bland annat i inre och externa lokaler vid läroanstalter för grundläggande utbildning, yrkesutbildning eller gymnasieutbildning. Förbudet gäller både studerande, personal och besökare. Förbudet gäller hela tiden, även på kvällar och helger.

En utskriftsvänlig version i PDF-format

Tobakslag