Oktober: tobaksodling och miljö

Både cigaretter och snus tillverkas av tobaksplantan. Till tobaksodling används 4,3 miljoner hektar mark och cirka 200 000 hektar tropiska skogar avverkas varje år för att ge plats för odlingar. Odlingen har många globala effekter på miljön.

Via länkarna nedan kan du läsa allt om konsekvenserna av tobaksodling. Fundera sedan på om rökning eller snusning är en privatsak och diskutera hur man kan påverka bruket.

  1. Nuuskakoukku (på finska)
  2. NikEdu (på finska)
  3. Suomen Ash (på svenska)
  4. Fressis (på finska)
  5. Yle (på finska)
  6. Truth initiative (på engelska)
  7. Tobaksfakta (på svenska)

Tips: Gör planscher med infografer om tobaksodlingens globala inverkan i grupper och sätt upp planscherna i skolan så att även andra kan se dem.