Mars

Bekanta er med bilderna på nuuskakoukku-webbplatsen, som bl.a. behandlar tobaksindustrins marknadsföringsmetoder. Diskutera hur tobaksindustrin försöker locka unga att bli nikotinberoende och varför. På vilka sätt kringgår snusindustrin t.ex. reklamförbudet? Det lönar sig att vara medveten om de strategier som industrin använder sig av och öppet diskutera dessa.

UPPGIFT: Vi samlar fortsättningsvis in korta texter (max. A4) om erfarenheter i anslutning till Smokefree-tävlingen, till exempel om deltagande i tävlingen ur en ung persons eller lärares perspektiv. Om ni önskar kan ni även fördjupa er i ett visst tema: tobak och miljö, hälsa, tobaksindustrins marknadsföringsmetoder etc.

Ordet är fritt! Ni kan själva välja att skriva ensamma eller i grupp. Ni kan skriva på finska, svenska eller engelska. Ni kan skicka skrivelserna till oss via e-post senast 31.3. till adressen smokefree(a)ehyt.fi. Vi publicerar de bästa skrivelserna på vår webbplats.