Länkar

 

 

BuenoTalk on EHYTin kanava nuorille. Buenon teemat kattavat koko EHYTin työn kirjon nikotiinituotteista alkoholiin, huumeisiin sekä digi- ja rahapelaamiseen. lisäksi käsitellään muun muassa oppimisvaikeuksia, minäkuvaa, itsetuntoa, mielenterveyttä, turvattomuutta, yksinäisyyttä ja muita päihdehaitoille altistavia tekijöitä.

 

 

 


 

 

NikEdu on Syöpäjärjestöjen ylläpitämä sivusto, joka on suunnattu opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle, vanhemmille ja nuorisotyötä tekeville. Sivuston tarkoituksena on auttaa lasten ja nuroten kanssa työskenteleviä käsittelemään nikotiinituotteisiin liittyviä aiheita eri kehitysvaiheet huomioiden. Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistämisessä on tärkeää, että kaikki toimijat lasten ja nuorten elinympäristössä tukevat yhdessä tupakoimattomuutta.

 

 


Fressis on nuorille suunnattu palvelu, joka jakaa tietoa terveydestä, kannustaa terveellisiin elintapoihin ja hyviin valintoihin omassa arjessa. Hyvien valintojen kautta voi vaikuttaa omaan terveyteen ja erilaisten sairauksien ja samalla syövän ehkäisemiseen. Fressiksen aiheita ovat tupakkatuotteet (tupakka, nuuska ja sähkötupakka), liikunta, ravinto, arkirytmi, mieli, alkoholi, seksuaali- ja aurinkoterveys. Tervelliset elintavat, hyvä arkirytmi ja mielenterveydestä huolehtiminen tukevat toisiaan ja ihmisen hyvinvointia.

Fressis-lehti on vuosittain ilmestyvä julkaisu nuorille.