Regler för tävlingen

Tävlingsinfo (PDF)


SMOKEFREE-UPPGIFTER FÖR TÄVLINGSPERIODEN 2019–2020

 

En Smokefree-uppgift utförs om det visar sig att en av eleverna i gruppen inte har hållit fast vid Smokefree-tävlingens regler, men gruppen fortfarande vill fortsätta tävlingen. Nedan är tre olika slags uppgiftsalternativ, varav minst ett väljs ut. Efter att ha utfört uppgiften förbinder sig klassen till att följa tävlingens regler igen.

SMOKEFREE-uppgifter (PDF)