Februari

Nuoret ja nuuska -rapporten (Piispa, 2018) visar att unga själv presenterat följande lösningar för att minska ungdomars snusning:

  1. mer kritiskt tänkande bland ungdomar
  2. större ansvarstagande hos föräldrar för sina barns snusning
  3. ökad övervakning och kontroll av snusning samt instiftande av straff
  4. ökad upplysning

Diskutera på vilka sätt man kan stoppa eller minska snusning och rökning bland ungdomar. Vilka metoder anser ungdomarna själva vara effektiva? Vilka åtgärder borde man vidta eller minska, om ungdomarna får bestämma själva.

UPPGIFT: Skriv en kort text (A4) om förebyggande av ungdomars användning av tobaks- och nikotinprodukter. Ni kan skriva fiktivt eller på basis av egna erfarenheter, till exempel ert deltagande i Smokefree-tävlingen. Om ni vill kan ni även fördjupa er i ett tema: tobak och miljö, hälsa, tobaksindustrins marknadsföringsknep och så vidare. Ordet är fritt! Ni kan själva välja att skriva ensamma eller i grupp. Ni kan skriva på finska, svenska eller engelska.

Ni kan skicka skrivelserna till oss via e-post senast 31.3. till adressen smokefree (at) ehyt.fi. Vi publicerar de bästa skrivelserna på vår webbplats, samt på Smokefrees Facebook-sida.