November: nikotin

Tobaksplantans nikotin är det mest beroendeframkallande ämnet i cigaretter, snus och övriga tobaksprodukter. Nikotinberoende kan uppstå snabbt och påverkas av bland annat dosering, användningssätt och produktens nikotinhalt, samt användarens individuella egenskaper, såsom arvsfaktorer. Utöver beroendeeffekten vet man att nikotinet är ett känt starkt gift. Därför har man även använt det bland annat som insektsgift.

Diskutera om vad nikotinberoende innebär och vilka dimensioner det påverkar (fysiskt, psykiskt och socialt). Hur påverkar nikotin idrott? På vilket sätt påverkar nikotin hjärnan? Vilka abstinensbesvär kan nikotinberoende ge?

Ifall ni hinner kan ni fördjupa er i temat bland annat bakom dessa länkar:

Tips: utöver i hälsokunskapen kan ni även behandla temat på till exempel biologi-, kemi- eller gymnastiktimmen.

Hjärna