Januari

Som bekant, förstör tobaksodlingen samt tillverkningen och användningen av tobaksprodukter miljön. Dessutom är cigarettfimpen världens vanligaste skräp och ett allvarligt miljöhot. Fundera tillsammans med klasserna på hur snus användning och rökning påverkar miljön i elevernas egen livsmiljö och globalt.

Ni kan göra detta med hjälp av uppgiften Tobak och miljön som hör till Smokefree-uppgiftsbanan (uppgift nr. 2). Du hittar lärarens anvisning här. Hela uppgiftsbanan finns här.

(http://www.svensktvatten.se)