December

Leta efter lösningar till sädana röknings- och snusanvändnings-relaterade situationer som unga kan råka ut. Få unga att fundera på orsaker till och följder av att testa snus eller tobak. Diskutera känslor som rör snus användning och rökning. Vilka positiva och negativa följder kand testande av tobak eller snus leda till. Varför tänker man att man genom att prova tobak eller snus för mer respekt i andras ögon eller lättarre kommer in i gänget. Det är bra att framhäva att riktig vänskap inte mäts i om du provar tobak / snus eller inte.

Till stöd för genomgång av uppgiften:

Axel har precis börjat i klass 7 i en ny skola. Några elever i hans klass har börjat använda snus. De har även bjudit Axel på snus, men han har tackat nej. Axel har funderat på om han ändå borde prova en gång. Bara för att visa de andra att han kan klara av det.

a) Vilka följder kan det få om Axel testar snus? Ange minst fyra följder.

b) Vad tycker ni att Axel borde göra?

c) Varför är det ibland svårt att stå fast vid sin åsikt?