Nuuskakoukku


Nuoren lähiaikuisilla on vastuu

Nuoren lähiaikuisilla on vastuu Kasvava nuori on erityisen altis nikotiiniriippuvuuden kehittymiselle Nuorten keskuudessa parhaiten saatavilla oleva nuuska on erittäin vahvaa. Siinä on nikotiinia 22mg/g kohti. Ruotsissa suosituimpien nuuskalaatujen nikotiinipitoisuudet vaihtelevat n. 8mg-16mg/g. Suomalaisnuoret siis käyttävät paljon vahvempaa nuuskaa, kuin ruotsalaisaikuiset. Tämä on erityisen huolestuttavaa siksi, että nuorten vielä kehittyvät aivot...

Read More

Koulun nikotiinittomuuden tukeminen on kaikkien siellä työskentelevien aikuisten tehtävä

Eräs yläkoulun oppilas kertoi nähneensä oppilaan antavan kaverilleen nuuskapurkin opettajan nähden. Opettaja oli kuitenkin nuuskan sijaan kiinnittänyt huomionsa oppilaan sisätiloissa pitämään pipoon ja käskenyt häntä ottamaan sen pois päästä. Pipon tai lippiksen pitäminen päässä sisätiloissa on vastoin hyviä käytöstapoja, mutta ei laitonta. Sen sijaan, on lain vastaista välittää nuuskaa etenpäin....

Read More

Nuorille piilomarkkinoidaan vahvaa nuuskaa

Pyöreät punavalkeat tarrat ovat vaivihkaa yleistyneet siellä täällä. Niitä näkee yhä useammin nuorten läppäreissä, puhelimissa, kuulokkeissa ja kypärissä. Kyseessä on nuorten keskuudessa parhaiten saatavilla olevan nuuskamerkin helposti irtoava ja uudelleen liimautuva etikettitarra. Tarkoin harkittu markkinointikikka tai ei, tarrojen liimailu tuo tuotteelle sen kaipaamaa näkyvyyttä juuri nuorten keskuudessa. Kyseinen nuuskamerkki näkyy...

Read More

Maustetuilla nikotiinituotteilla madalletaan käytön aloitusta

Tupakkayhtiöillä on pitkä historia maustettujen tuotteiden kehittämisestä ja niiden markkinoinnista tuotteina, jotka houkuttelevat nuoria. Makuaineet parantavat tuotteiden makua ja saa ne vaikuttamaan houkuttelevammilta, vaarattomammilta ja madaltavat kynnystä käytön aloittamiseen. Koska tupakkatuotteiden käyttö aloitetaan yleensä ennen 18 vuoden ikää, on maustetuilla tuotteilla ollut keskeinen rooli tupakkateollisuuden myynnin edistämisessä. Makuaineiden käyttö savukkeissa...

Read More

Tupakan viljely aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja

Tupakan viljelyyn käytetään 4,3 miljoonaa hehtaaria maata ja viljelmien tieltä kaadetaan vuosittain noin 200 000 hehtaaria trooppisia metsiä. Metsien kaataminen kiihdyttää ilmastonmuutosta ja jättää maaperän alttiiksi tuulille ja sateille, mikä synnyttää vähitellen autiomaita. Tupakan viljely köyhdyttää maaperää niin, ettei siinä enää muutaman vuoden kuluttua pysty viljelemään mitään. Tupakkakasvi on tarvitsee...

Read More

Nuuskakoukku -kampanja on osa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n koordinoimaa Nikotiinihanketta, jonka tavoitteena on ennalta ehkäistä yläkouluikäisten nuorten nuuskan käyttöä ja välitystä. Nuuskakoukku -kampanja pyrkii lisäämään nuorten valmiuksia suhtautua kriittisesti ympäristön nuuskamyönteisiin viesteihin sekä pohtia nuuskaan liittyviä kysymyksiä laajemmin globaaleista ja yhteiskunnallisista näkökulmista käsin. Kampanjan tavoitteena on myös lisätä vanhempien ja opettajien tietoja ja taitoja puuttua nuorten nuuskan käyttöön.

Nikotiinihankkeen toiminta-aika on 2018-2020 ja se saa avustusta sosiaali- ja terveysministeriön myöntämästä terveyden edistämisen määrärahasta.