Nuuska

Nuuska on terveydelle haitallinen tupakkatuote

Ruotsalaistyyppistä kosteaa nuuskaa (snus) käytetään suussa, ikenen ja ylähuulen välissä joko annospussissa tai irtonuuskana. Nuuskan myynti on kiellettyä kaikissa Euroopan Unionin jäsenmaissa paitsi Ruotsissa, joka neuvotteli poikkeusluvan EU-liittymissopimukseensa. Suomessa nuuskan myynti tai luovuttaminen on ollut kiellettyä vuodesta 1995.

Vaikka nuuska ei sisällä savun mukana elimistöön leviäviä myrkyllisiä aineita, se on silti terveydelle haitallinen tuote. Nuuska sisältää ainakin 2500 kemiallista yhdistettä, joista 28 on tutkitusti syöpää aiheuttavia aineita.  Nuuska sisältää muun muassa raskasmetalleja ja viljelyssä käytettävien torjunta-aineiden jäämiä.

Nuuska koostuu jauhetusta tupakasta, johon on lisätty muun muassa vettä, suolaa, makuaineita sekä erilaisia säilöntäaineita ja humektantteja. Nuuska, kuten kaikki tupakkatuotteet, sisältää riippuvuutta aiheuttavaa nikotiinia.

Nuuska sisältää syöpää aiheuttavia (IARC-koodi I) tai mahdollisesti syöpää aiheuttavia (IARC-koodit II a-b) aineita, kuten:

tupakkaspesifejä nitrososamiineja (TSNA)
PAH-yhdisteitä (polysykliset aromaattiset hiilivedyt)
raskasmetalleja (esim. arsenikki, kadmiumi, lyijy, kromi, nikkeli)

IARC-koodit

Ruotsalaistyyppinen kostea nuuska on pastöroitu. Syöpävaarallisten aineiden, kuten tupakkaspesifien nitrosamiinien (TSNA), pitoisuudet ovat ruotsalaistyyppisessä nuuskassa pääosin pienempiä verrattuna muilla valmistusmenetelmillä tuotettuihin nuuskatuotteisiin. Ruotsalaistyyppinenkin nuuska sisältää syöpävaarallisia tai muutoin terveydelle haitallisia aineita.

Nuuskan käyttö voi aiheuttaa suun sairauksia. Jo lyhytaikaisen nuuskaamisen jälkeen suussa voi syntyä limakalvovaurioita. Nuuskan käytön seurauksena voi myös esiintyä hampaiden kulumista, ikenien vetäytymistä ja ientulehduksia. Nuuskan käyttö lisää suun alueen syöpien riskiä ja kasvattaa sydäninfarktin ja kuolemaan johtavan aivoverenkiertohäiriön, erityisesti aivoinfarktin riskiä. Tutkimusten mukaan nuuskan runsaalla käytöllä on myös todettu olevan yhteys kohonneeseen diabetesriskiin ja myöhempään sydämen vajaatoimintaan.

Nuuskan terveyshaitoista ja syöpäriskistä tarvitaan lisää tutkimusta, jotta pystytään sanomaan mitä muita haittoja käytöstä koituu.

 

Nuuskan käyttö aiheuttaa voimakasta riippuvuutta

Nuuska sisältää runsaasti nikotiinia ja nuuskaa käyttävillä nikotiiniannos on keskimäärin suurempi kuin tupakoivilla. Nuuskan nikotiinipitoisuudet vaihtelevat noin 8 milligrammasta 22 milligrammaan per gramma. Nuuskapurkillisesta saatava nikotiinimäärä nousee helposti tupakka-askista saatavan määrän ohi. Säännölliseen nuuskan käyttöön liittyykin usein voimakas nikotiiniriippuvuus.

Nuuskasta aiheutuvia vieroitusoireita ovat muun muassa:

  • levottomuus
  •  ärtyneisyys
  • päänsärky
  • univaikeudet
  • keskittymisvaikeudet

Nuuska ei ole urheilijaystävällinen tuote

Nuuskan käyttö on yleistä erityisesti monien joukkueurheilijoiden keskuudessa. Nuuskan käytön uskotaan rauhoittavan ja sen mielletään virheellisesti olevan myös suorituskyvyn kannalta haitatonta. Todellisuudessa nikotiinin vaikutus supistaa verisuonia ja heikentää lihasten verenkiertoa, mikä lisää liikuntavammojen riskiä ja hidastaa palautumista.  Koska lihasten hapen- ja ravintoaineiden saanti vähenee, heikkenee myös lihasvoima ja -massa. Nikotiini nostaa tilapäisesti verenpainetta ja sykettä, jolloin sydän joutuu normaalia kovemman rasituksen alle.

Nuuskan myyminen Suomessa on laitonta

Haitallisuutensa vuoksi nuuskan myyminen elinkeinotoiminnassa on Suomessa ja Ruotsia lukuun ottamatta koko Euroopan unionissa laitonta. 18 vuotta täyttänyt saa tuoda nuuskaa omaan käyttöönsä enintään 1000g vuorokaudessa. Nuuskaa kuitenkin haetaan laittomasti isompia lasteja pääasiassa Ruotsin puolelta Haaparannasta, Uumajasta ja Tukholmasta. Lain mukaan nuuskaa ei saa välittää eikä lahjoittaa eteenpäin Suomessa. Maahantuontia valvotaan ja laillista määrää suuremman nuuskaerän tuominen voi johtaa rangaistukseen. Myymisen voidaan tulkita olevan joko tupakkalain mukainen myyntirikos tai isompien määrien ollessa kyseessä rikoslain mukainen veropetos. Nuuskan välittämisestä voidaan tuomita sakon lisäksi myös vankeutta.

Tehokas markkinointi nuuskan käytön taustalla

Nuuskan valmistajat pyrkivät houkuttelemaan tuotteelle uusia käyttäjiä. Aiemmin enemmän käytetyn sotkevan irtonuuskan tilalle on tullut siistimpi pussinuuska, jota on helpompi käyttää. Myös tuotteiden ulkonäköön on panostettu ja nuuskaa saa toinen toistaan tyylikkäämmissä pakkauksissa. Markkinoilla on myynnissä sadoittain eri tuotemerkkejä ja makuja. Markkinointia on kohdennettu yhä enemmän myös naisten suuntaan muun muassa kauniiden rasioiden avulla.

Nuuskan käyttäjät eivät aina tunne käytön aiheuttamia terveyshaittoja. Nuuskan valmistajat käyttävät tätä hyväkseen ja nuuskasta pyritään tietoisesti luomaan kuvaa savuketta terveellisempänä vaihtoehtona. Savukkeiden ja nuuskan haittavaikutusten vertaaminen ei kuitenkaan ole mielekästä, sillä kumpikaan ei ole terveystuote.

Lue lisää nuuskasta:

Hammaslääkäriliitto

Päihdelinkki

 

Nuuskan terveyshaitat:

Nikotiiniriippuvuus

Nikotiini aiheuttaa voimakkaan riippuvuuden. Nuuska sisältää nikotiinia yleisimmin 7–8 mg/g. Vahvimmissa nuuskissa nikotiinimäärä voi olla moninkertainen.

Nuuskaajan nikotiiniannos on keskimäärin suurempi kuin tupakoivan. Nikotiinin huippupitoisuus veressä saavutetaan hitaammin kuin savukkeilla, mutta pitoisuus säilyy korkealla tasolla pidempään kuin tupakoidessa.

Lue lisää Nikotiinista.

Syöpä

Suussa käytettävistä tupakkatuotteista on tunnistettu ainakin 28 syöpävaarallista ainetta. Nuuskan käyttäjillä on suurempi riski sairastua suu-, ruokatorvi- ja mahasyöpiin kuin niillä, jotka eivät käytä mitään tupakkatuotteita.

Aikaisemmin osoitettua yhteyttä haimasyöpään ei ruotsalaistyyppisen nuuskan kohdalla useiden aineistojen yhteisanalyysissä enää havaittu, vaikka näyttö muiden suussa käytettävien tupakkatuotteiden ja haimasyövän yhteydestä on vahva.

Suun terveys

Nuuskaajan hampaat värjäytyvät ja kuluvat helposti, erityisesti irtonuuskaa käytettäessä. Hengitys haisee, sillä suun bakteerit kiinnittyvät nuuskan aikaansaamiin suun limakalvon poimuihin. Nuuska aiheuttaa pysyvää ienrajojen vetäytymistä ja syöpymisvaurioita sekä hampaiden kiinnityskudosten löystymistä.

Tavallisin ruotsalaistyyppisen nuuskan käytöstä johtuva terveyshaitta on paikallinen suun limakalvovaurio (nuuskaleesio). Se erottuu vaaleana tai harmahtavana, ryppyisenä ja paksuuntuneena kohtana paikassa, jossa nuuskaa useimmiten pidetään.

Limakalvovaurio paranee useimmiten sen jälkeen, kun nuuskaamisen lopettaa. Vakavat ja pitkälle edenneet, usein punakirjavina tai haavaisina näkyvät limakalvovauriot voivat olla syövän esiasteita.

Sydän- ja verisuonitaudit, diabetes

Akuutit nuuskan käytön vaikutukset sydämeen ja verenkiertoon ovat nopeutunut pulssi ja kohonnut verenpaine. Nuuskan käyttö näyttää lisäävän riskiä sairastua sydämen vajaatoimintaan. Ruotsalaistyyppisen nuuskan osalta riskiä muihin sydän- ja verisuonitauteihin ei havaittu useiden aineistojen yhteisanalyysissa, vaikka joissakin tutkimuksissa siitä on viitteitä.

Nuuskaaminen näyttää nostavan kuolemanriskiä sydäninfarktin tai sydänkohtauksen jälkeen. Nuuskan käytön lopettaminen laskee kuolemanriskiä yhtä paljon kuin tupakoinnin lopettaminen.

Runsas nuuskan käyttö lisää kakkostyypin diabeteksen riskiä, sillä nikotiini vähentää insuliiniherkkyyttä. Nuuskan käyttö saattaa myös olla yhteydessä painonnousuun sekä rasva-aineenvaihdunnan häiriöihin.

Raskaudenaikaisen nuuskan käytön haitat

Raskaudenaikainen nuuskan käyttö lisää ennenaikaisen synnytyksen ja alhaisen syntymäpainon riskiä. Ennenaikaisen syntymän riski häviää, kun äiti lopettaa nuuskan käytön raskauden varhaisessa vaiheessa.

Äidin nuuskan käyttö on liitetty myös pre-enklampsian (synnyttäjän vaarallinen verenpaineen nousu) kohonneeseen riskiin sekä syntyvän lapsen huuli- ja kitalakiepämuodostumiin ja apneaan. Äidin raskaudenaikainen nuuskan käyttö lisää riskiä lapsen kuolleena syntymiselle (engl. stillbirth).

Nuuska tupakoinnin lopettaminen

Nuuskaa esitetään välillä tupakoinnin lopettamisen apuvälineeksi. Näyttöä nuuskan tehosta tupakasta vieroituksessa ei kuitenkaan ole. Nuuskan korkea nikotiinipitoisuus voi myös voimistaa riippuvuutta ja vaikeuttaa tupakasta irti pääsyä.

Lähde: THL