Nuuska-agentti

EHYT ry:n tuottamassa Nuuska-agenttimallissa nuoret ovat itse ehkäisevän päihdetyön tekijöitä ja vertaisosaajia nuorten keskuudessa. Mallin tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta nuuskan käytön vaikutuksista eri näkökulmista, ehkäistä nuuskakokeiluja ja käyttöä.

Nuuska-agentit ovat vapaaehtoisia 7.-9. -luokkalaisia tai vanhempia nuoria, jotka seuraavat nuuskailmiötä omissa toimintaympäristöissään, koulussa ja vapaa-ajalla. Havainnointi ei kohdistu yksittäisiin henkilöihin. Nuuska-agentit pitävät nuuskainfoja nuoremmille oppilaille koulutyön sisällä tai vapaa-ajalla esim. harrastustoiminnassa. Nuuska-agentilla on työvälineinä diaesitys, Totta vai tarua -kortit, Kahoot-visa ja nuuskarastiharjoitus nuorimmille oppilaille. Nuuskainfojen lisäksi nuuska-agentit voivat toteuttaa mielekästä toimintaa koulussa tai vapaa-ajalla sekä toimia vaikuttajina ja aloitteentekijöinä.

Nuuska-agenttien toimintaa ohjaa EHYT ry:n koulutuksen saanut aikuinen, esim.  opettaja, nuoriso-ohjaaja tai muu koulussa toimiva taho. Ohjaajien ja nuuska-agenttien koulutus on samansisältöinen ja kestää kaksi tuntia tai hieman enemmän, jos halutaan perehtyä nuuska-aiheeseen tarkemmin. Koulutus voidaan järjestää myös ohjaajille ja nuorille yhdessä. Ohjaajan tehtävänä on koota vapaaehtoisten nuorten ryhmä, järjestää koulutus, sopia infotilaisuuksista ja järjestää muut yhdessä sovitut tapaamiset, mm. palautekeskustelu.

Malli on ohjaajalle helppo, koska nuoret ovat itse suunnittelijoita, tekijöitä, arvioijia ja vaikuttajia. Nuoret saavat osaamisestaan digitaalisen osaamismerkin, jonka voi liittää esim. kesätyöhakemukseen.  Ohjaaja saa EHYT ry:n aluekoordinaattorilta tukea mallin toteuttamiseen.

 

Lisätietoja: EHYT ry:n aluekoordinaattorit

Aluekoordinaattoreiden yhteystiedot löydät täältä.