Nuuska-agentti-malli

Mikä Nuuska-agentti-malli?

EHYT ry:n tuottamassa Nuuska-agentti-mallissa nuoret ovat itse ehkäisevän päihdetyön tekijöitä ja vertaisosaajia nuorten keskuudessa. Mallin tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta nuuskasta ja sen käytön vaikutuksista, ehkäistä nuuskakokeiluja ja käyttöä.

Nuuska-agentit ovat vapaaehtoisia nuoria

Nuuska-agentit ovat vapaaehtoisia 7.-9. -luokkalaisia nuoria, jotka seuraavat nuuskailmiötä omissa toimintaympäristöissään, koulussa tai vapaa-ajalla. Havainnointi ei kohdistu yksittäisiin henkilöihin. Nuuska-agentit pitävät nuuskainfoja nuoremmille oppilaille koulutyön sisällä tai vapaa-ajalla esim. harrastustoiminnassa. Nuuska-agentilla on työvälineinä diaesitys, Totta vai tarua -kortit, Kahoot-visa ja nuuskarastiharjoitus nuorimmille oppilaille. Nuuskainfojen lisäksi Nuuska-agentit voivat toteuttaa mielekästä toimintaa koulussa tai vapaa-ajalla sekä toimia vaikuttajina ja aloitteentekijöinä.

Nuuska-agentteja ohjaa EHYT ry:n koulutuksen saanut aikuinen

Nuuska-agenttien toimintaa ohjaa EHYT ry:n koulutuksen saanut aikuinen, esim.  opettaja, nuoriso-ohjaaja tai muu nuorten kanssa toimiva taho. Ohjaajien koulutus kestää 2,5 tuntia. Ohjaajan tehtävänä on koota vapaaehtoisten nuorten ryhmä, kouluttaa Nuuska-agentit EHYT ry:n materiaalilla, sopia infotilaisuuksista ja järjestää muut yhdessä sovitut tapaamiset, mm. palautekeskustelu.

Malli on ohjaajalle helppo, koska nuoret ovat itse suunnittelijoita, tekijöitä, arvioijia ja vaikuttajia. Nuoret saavat toiminnastaan digitaalisen Open Badge -osaamismerkin, jonka voi liittää esim. kesätyöhakemukseen tai ansioluetteloon. Ohjaaja saa EHYT ry:ltä tukea mallin toteuttamiseen.

Oletko kiinnostunut toimimaan Nuuska-agenttien ohjaajana?

Kerää alueeltasi vähintään viisi nuorten kanssa toimivaa ammattilaista ja tilaa koulutus tai kysy lisää:

smokefree (at) ehyt.fi 

Hinnat

1.1.2021 lähtien. Hinnat sisältävät matkakulut ja alv. on 0%.

Nuuska-agenttiohjaaja koulutus livetapahtuma 360 €
Nuuska-agenttiohjaaja koulutus etätapahtuma 200 €

Ladattavat tiedostot

OHJAAJALLE: 

Tietoa toimintamallista sekä tukimateriaalia Nuuska-agenttien ohjaajalle. 

Nuuska-agenttimalli kaaviona (pdf)

Koulutuskansion kansilehdet (pdf)

Nuuska-agentti -ohjaajakoulutus diat (pdf)

Nuuska-agenttien koulutustilaisuuden tiedostot.

Nuuska-agenttien koulutustilaisuus (pdf) 

Ryhmätyö_nuuska-agenttikoulutukseen (pdf)

Materiaalit nuuska-agenttien toteuttamiin infoihin 5.-7. luokille.

Nuuska-agentit tiedottavat -infodiat (pdf)

Nuuskarastit-harjoitus nuoremmille (pdf)

Tulostettava palautekysely nuorelle (pdf)

Tulostettava palautekysely ohjaajalle (pdf)