Nuuska-agenttimalli

Mikä ihmeen Nuuska-agenttimalli?

EHYT ry:n tuottamassa Nuuska-agenttimallissa nuoret ovat itse ehkäisevän päihdetyön tekijöitä ja vertaisosaajia nuorten keskuudessa. Mallin tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta nuuskasta ja sen käytön vaikutuksista eri näkökulmista, ehkäistä nuuskakokeiluja ja käyttöä.

Nuuska-agentit ovat vapaaehtoisia nuoria

Nuuska-agentit ovat vapaaehtoisia 7.-9. -luokkalaisia tai vanhempia nuoria, jotka seuraavat nuuskailmiötä omissa toimintaympäristöissään, koulussa ja vapaa-ajalla. Havainnointi ei kohdistu yksittäisiin henkilöihin. Nuuska-agentit pitävät nuuskainfoja nuoremmille oppilaille koulutyön sisällä tai vapaa-ajalla esim. harrastustoiminnassa. Nuuska-agentilla on työvälineinä diaesitys, Totta vai tarua -kortit, Kahoot-visa ja nuuskarastiharjoitus nuorimmille oppilaille. Nuuskainfojen lisäksi nuuska-agentit voivat toteuttaa mielekästä toimintaa koulussa tai vapaa-ajalla sekä toimia vaikuttajina ja aloitteentekijöinä.

Nuuska-agentteja ohjaa EHYT ry:n koulutuksen saanut aikuinen

Nuuska-agenttien toimintaa ohjaa EHYT ry:n koulutuksen saanut aikuinen, esim.  opettaja, nuoriso-ohjaaja tai muu nuorten kanssa toimiva taho. Ohjaajien ja nuuska-agenttien koulutus on samansisältöinen ja kestää kaksi tuntia tai hieman enemmän, jos halutaan perehtyä nuuska-aiheeseen tarkemmin. Ohjaajan tehtävänä on koota vapaaehtoisten nuorten ryhmä, järjestää koulutus, sopia infotilaisuuksista ja järjestää muut yhdessä sovitut tapaamiset, mm. palautekeskustelu.

Malli on ohjaajalle helppo, koska nuoret ovat itse suunnittelijoita, tekijöitä, arvioijia ja vaikuttajia. Nuoret saavat toiminnastaan digitaalisen osaamismerkin, jonka voi liittää esim. kesätyöhakemukseen. 

Oletko kiinnostunut toimimaan Nuuska-agenttiohjaajana?

Kerää alueeltasi vähintään viisi nuorten kanssa toimivaa ammattilaista ja tilaa maksuton koulutus tai kysy lisää:

smokefree (at) ehyt.fi tai oman alueesi aluekoordinaattorilta.

Aluekoordinaattoreiden yhteystiedot löydät täältä.

Ladattavat tiedostot

OHJAAJALLE: 

Tietoa toimintamallista sekä tukimateriaalia Nuuska-agenttien ohjaajalle.
Kaikista materiaaleista voi myös tulostaa itselleen kansion.

Nuuska-agenttimallin esite  (pdf)

Nuuska-agenttimalli (pdf)

Koulutuskansion kansilehdet

Arviointilomake

Nuuska-agenttien koulutustilaisuuden tiedostot.

Nuuska-agenttien koulutustilaisuus

Ryhmätyö nuuska-agenttien koulutukseen

 

Materiaalit nuuska-agenttien toteuttamiin infoihin 5.-7. luokille.

Nuuska-agentit_tiedottaa-infodiat

Nuuskarastit (toiminnallinen vaihtoehtoharjoitus 5. -luokkalaisille)

Tulostettava palautekysely nuorelle

Tulostettava palautekysely ohjaajalle