Nuuska-agenttimalli

Mikä ihmeen Nuuska-agenttimalli?

EHYT ry:n tuottamassa Nuuska-agenttimallissa nuoret ovat itse ehkäisevän päihdetyön tekijöitä ja vertaisosaajia nuorten keskuudessa. Mallin tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta nuuskasta ja sen käytön vaikutuksista eri näkökulmista, ehkäistä nuuskakokeiluja ja käyttöä.

Nuuska-agentit ovat vapaaehtoisia nuoria

Nuuska-agentit ovat vapaaehtoisia 7.-9. -luokkalaisia tai vanhempia nuoria, jotka seuraavat nuuskailmiötä omissa toimintaympäristöissään, koulussa ja vapaa-ajalla. Havainnointi ei kohdistu yksittäisiin henkilöihin. Nuuska-agentit pitävät nuuskainfoja nuoremmille oppilaille koulutyön sisällä tai vapaa-ajalla esim. harrastustoiminnassa. Nuuska-agentilla on työvälineinä diaesitys, Totta vai tarua -kortit, Kahoot-visa ja nuuskarastiharjoitus nuorimmille oppilaille. Nuuskainfojen lisäksi nuuska-agentit voivat toteuttaa mielekästä toimintaa koulussa tai vapaa-ajalla sekä toimia vaikuttajina ja aloitteentekijöinä.

Nuuska-agentteja ohjaa EHYT ry:n koulutuksen saanut aikuinen

Nuuska-agenttien toimintaa ohjaa EHYT ry:n koulutuksen saanut aikuinen, esim.  opettaja, nuoriso-ohjaaja tai muu nuorten kanssa toimiva taho. Ohjaajien ja nuuska-agenttien koulutus on samansisältöinen ja kestää kaksi tuntia tai hieman enemmän, jos halutaan perehtyä nuuska-aiheeseen tarkemmin. Koulutus voidaan järjestää myös ohjaajille ja nuorille yhdessä. Ohjaajan tehtävänä on koota vapaaehtoisten nuorten ryhmä, järjestää koulutus, sopia infotilaisuuksista ja järjestää muut yhdessä sovitut tapaamiset, mm. palautekeskustelu.

Malli on ohjaajalle helppo, koska nuoret ovat itse suunnittelijoita, tekijöitä, arvioijia ja vaikuttajia. Nuoret saavat toiminnastaan digitaalisen osaamismerkin, jonka voi liittää esim. kesätyöhakemukseen.  Ohjaaja saa EHYT ry:n aluekoordinaattorilta tukea mallin toteuttamiseen. Koulutus on maksuton.

Voit ladata maksuttomat Nuuska-agenttimateriaalit täältä.

Oletko kiinnostunut toimimaan Nuuska-agenttiohjaajana?

Tilaa koulutus tai kysy lisää: smokefree (at) ehyt.fi tai oman alueesi aluekoordinaattorilta.

Aluekoordinaattoreiden yhteystiedot löydät täältä.