Nuuska-agentti-malli

Mikä Nuuska-agentti-malli?

EHYT ry:n tuottamassa Nuuska-agentti-mallissa nuoret ovat itse ehkäisevän päihdetyön tekijöitä ja vertaisosaajia nuorten keskuudessa. Mallin tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta nuuskasta ja sen käytön vaikutuksista, ehkäistä nuuskakokeiluja ja käyttöä.

Nuuska-agentit ovat vapaaehtoisia nuoria

Nuuska-agentit ovat vapaaehtoisia 7.-9. -luokkalaisia nuoria, jotka seuraavat nuuskailmiötä omissa toimintaympäristöissään, koulussa tai vapaa-ajalla. Havainnointi ei kohdistu yksittäisiin henkilöihin. Nuuska-agentit pitävät nuuskainfoja nuoremmille oppilaille koulutyön sisällä tai vapaa-ajalla esim. harrastustoiminnassa. Nuuska-agentilla on työvälineinä diaesitys, Kahoot-visa ja nuuskarastiharjoitus nuorimmille oppilaille. Nuuskainfojen lisäksi nuuska-agentit voivat toteuttaa mielekästä toimintaa koulussa tai vapaa-ajalla sekä toimia vaikuttajina ja aloitteentekijöinä.

Nuuska-agentteja ohjaa EHYT ry:n koulutuksen saanut aikuinen

Nuuska-agenttien toimintaa ohjaa EHYT ry:n koulutuksen saanut aikuinen, esim.  opettaja, nuoriso-ohjaaja tai muu nuorten kanssa toimiva taho. Ohjaajien koulutus kestää noin 2,5 tuntia. Ohjaajan tehtävänä on koota vapaaehtoisten nuorten ryhmä, kouluttaa nuuska-agentit EHYT ry:n materiaalilla, sopia infotilaisuuksista ja järjestää muut yhdessä sovitut tapaamiset, mm. palautekeskustelu.

Malli on ohjaajalle helppo, koska nuoret ovat itse suunnittelijoita, tekijöitä, arvioijia ja vaikuttajia. Todistukseksi toiminnastaan nuoret saavat digitaalisen osaamismerkin, jonka voi liittää esim. kesätyöhakemukseen tai ansioluetteloon. Ohjaaja saa EHYT ry:ltä tukea mallin toteuttamiseen.

Oletko kiinnostunut toimimaan nuuska-agenttien ohjaajana?

Kerää alueeltasi vähintään viisi nuorten kanssa toimivaa ammattilaista ja tilaa koulutus täällä tai kysy lisää:

sari.anjala (at) ehyt.fi 

Hinnat

1.1.2021 lähtien. Hinnat sisältävät matkakulut ja alv. on 0%.

Nuuska-agenttiohjaaja koulutus livetapahtuma 360 €
Nuuska-agenttiohjaaja koulutus etätapahtuma 200 €