November

Tobaksplantans nikotin är det mest beroendeframkallande ämnet i cigaretter, snus och övriga tobaksprodukter. Nikotinberoende kan uppstå snabbt och påverkas av bland annat dosering, användningssätt och produktens nikotinhalt, samt användarens individuella egenskaper, såsom arvsfaktorer. Utöver beroendeeffekten vet man att nikotinet är ett känt starkt gift. Därför har man även använt det bland annat som insektsgift.

Diskutera om vad nikotinberoende innebär och vilka dimensioner det påverkar (fysiskt, psykiskt och socialt). Bekanta er med Fressis #suojaapäätä -kampanj och se dess kampanjvideo. Hur påverkar nikotin idrott?

Ifall ni hinner kan ni fördjupa er i temat bland annat bakom dessa länkar (på finska):

  1. Viisi faktaa nikotiinista
  2. Tietopankki nikotiinista
  3. Nikotiiniriippuvuus