Kilpailun säännöt 2019 – 2020

kilpailuinfo (pdf)


MITEN MENETELLÄÄN, JOS..

..nuori tupakoi, käyttää nuuskaa tai sähkösavuketta:

Luokanvalvojan, ryhmän ohjaajan tai yhteyshenkilön tulee keskustella asiasta nuoren kanssa. Ryhmä ei automaattisesti putoa kilpailusta. Mikäli ryhmä haluaa jatkaa kilpailussa, on se mahdollista suorittamalla erillinen Smokefree-tehtävä. Tärkeää on, että ennen tehtävän suorittamista selvitetään nuoren ja koko ryhmän halukkuus jatkaa kilpailua sekä sitoutua jälleen sääntöihin.

SMOKEFREE-TEHTÄVÄT:

Smokefree-tehtävä nro 1. Kaverin kannustaminen Smokefree-kisassa:

Tehtävää varten tarvitsette ison pahvin, tusseja ja post it -lappuja.

Kirjoittakaa pahvin ylälaitaan otsikko: ”Miten kannustaa luokkakaveria Smokefree-kisassa?” Jakautukaa 3–4 hengen pienryhmiin ja keskustelkaa kysymyksestä ryhmissä. Keksikää erilaisia tapoja tsempata kavereitanne kisassa: Mitä kannustavaa voisitte sanoa tai tehdä? Mitä kivaa tekemistä keksitte tupakoinnin/nuuskaamisen tilalle? Kirjoittakaa vastaukset post it -lapuille (1 idea / lappu).

Kun jokainen ryhmä on keksinyt vähintään viisi erilaista tapaa, käydään laput kiinnittämässä yksi kerrallaan pahviin. Samalla kukin ryhmä esittelee ideat luokalle. Pahvi voidaan kiinnittää luokan seinälle tai koulun käytävälle.

 

Smokefree-tehtävä nro 2. Tupakka- ja nikotiinituotteiden vaikutukset yhteiskuntaan, ympäristöön ja ihmisiin

Tehtävää varten tarvitsette kynää ja paperia.

Jakautukaa 3–5 hengen ryhmiin. Miettikää ryhmissä mahdollisimman monta asiaa, mitä haittavaikutuksia tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöllä on ihmisiin (käyttäviin itseensä ja muihin ihmisiin ympärillä), ympäristöön sekä koko yhteiskuntaan. Voitte esimerkiksi pohtia, mitä kustannuksia tupakoinnista syntyy valtiolle. Vaihtoehtoisesti voitte miettiä myös nuuskan käytön vaikutuksia. Kirjatkaa ryhmissä vastaukset ylös paperille. Käykää vastaukset läpi yhdessä opettajan johdolla. Mikä ryhmä keksi eniten erilaisia vaikutuksia?

Lisätietoa aiheesta löydätte mm. osoitteesta www.nikedu.fi

 

Smokefree-tehtävä nro 3. Nikotiinittomuuden hyödyt

Suunnitelkaa 3–5 hengen ryhmissä juliste, video, sarjakuva tai aamunavaus, joka kannustaa pysymään erossa nikotiinituotteista. Miettikää ensin, mitä hyviä asioita seuraa siitä, ettei tupakoi, nuuskaa tai käytä sähkösavuketta. Miten voisitte tuoda esiin nikotiinittomuuden positiivisia puolia muille koulun oppilaille? Esitelkää tuotokset luokissa tai koulun aamunavauksessa. Julisteita ja sarjakuvia voi myös laittaa näkyville koulun käytäville.

 

MITÄ TEHDÄ JOS…

..kilpailuun osallistuvaan ryhmään tulee uusi jäsen:

Uudelle osallistujalle tulee kertoa, että ryhmä on mukana Smokefree-kilpailussa ja on siten sitoutunut nikotiinittomuuteen. Nuoren kanssa on hyvä keskustella nikotiinittomuuden hyödyistä ja kannustaa mukaan kilpailuun. On kuitenkin nuoren päätettävissä, haluaako hän sitoutua kilpailuun. Mikäli hän ei halua osallistua, voi muu ryhmä edelleen jatkaa kilpailussa alkuperäisellä kokoonpanolla.