Kilpailun säännöt 2019 – 2020

Kilpailun tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten tupakka-, nuuska- ja sähkösavukekokeiluja, jotta riski näiden käytön aloittamiseen pienenisi. Mitä pidempään nuori pysyy nikotiinittomana, sitä todennäköisempää on, että hän ei aloita ollenkaan. Kilpailu on myös hyvä keino vaikuttaa ensimmäiset nikotiinikokeilunsa tehneiden nuorten asenteisiin.

Smokefree-kilpailu perustuu ryhmän yhteiseen päätökseen sitoutua sääntöihin sekä nuoren omaan sanaan ja vastuuseen nikotiinittomuudestaan.

Kouluissa ja vapaa-ajalla toimivat aikuiset tukevat nuoria pysymään päätöksessään ja työskentelevät yhdessä nuorten kanssa tavoitteen saavuttamiseksi.

Smokefree-kilpailuun voivat osallistua kaikki 7., 8. ja 9. luokat, koulujen omat opetus- ja harrastuskokoonpanot sekä säännöllisesti kokoontuvat vapaa-ajan harrasteryhmät. Ryhmä voi olla esimerkiksi urheilujoukkue, kuoro, partio tai jokin muu ryhmä, joka koostuu yläkouluikäisistä nuorista ja jolla on täysi-ikäinen ohjaaja.

Koululuokat kilpailevat omissa luokka-astekohtaisissa sarjoissaan sekä koulun ja vapaa-ajan opetus- ja harrasteryhmät omassa sarjassaan.

Kilpailu käydään ajalla 1.10.2019 – 27.2.2020. Tänä aikana tupakointi sekä nuuskan ja sähkösavukkeen käyttö on kielletty sekä koulu- että vapaa-ajalla.

Kuukausittain arvotaan kaikkien kilpailuun osallistuvien ryhmien kesken kannustuspalkintoja ja kilpailukauden päätyttyä arvotaan nikotiinittomina pysyneiden ryhmien joukosta voittajat. Kunkin sarjan voittajaryhmä saa valita 1000 euron arvoisen palkinnon, jonka EHYT ry kustantaa. Voittajista tiedotetaan maaliskuussa.

Kannustetaan nuoria yhdessä kohti nikotiinittomuutta!

KILPAILUN KULKU

Kilpailu käynnistyy 1.10.2019. Tätä ennen on hyvä tutustua alla olevaan ohjeistukseen kilpailun kulusta.

KILPAILUUN OSALLISTUVA RYHMÄ ALLEKIRJOITTAA YHTEISEN SITOUMUSLOMAKKEEN. Lomake kannattaa asettaa näkyvälle paikalle kilpailukauden ajaksi, esimerkiksi luokan tai harrastetilan seinälle. Lisäksi nuorten kanssa on hyvä keskustella mitä sitoutuminen allekirjoittamalla merkitsee. Huoltajille tulee ilmoittaa kilpailusta Wilman tai jonkin muun käytössänne olevan sähköisen viestintäjärjestelmän kautta.

NUORTEN NIKOTIINITTOMANA PYSYMISTÄ TULEE SEURATA KILPAILUKAUDEN AIKANA KESKUSTELUIN. Voitte halutessanne esimerkiksi sopia säännöllisen ajankohdan, jolloin teemaa käsitellään yhdessä.

TÄRKEIMMISTÄ KILPAILUUN LIITTYVISTÄ ASIOISTA TIEDOTETAAN SÄHKÖPOSTIN JA KUUKAUSITTAIN ILMESTYVÄN UUTISKIRJEEN VÄLITYKSELLÄ. Lisäksi smokefree.fi-sivustolle päivitetään kilpailukauden aikana ajankohtaista tietoa kilpailusta ja siihen liittyvistä teemoista.

 

KILPAILUKAUDEN PÄÄTYTTYÄ 27.2.2020 SÄÄNTÖJÄ NOUDATTANEET RYHMÄT OSALLISTUVAT PÄÄPALKINTOJEN ARVONTAAN.

Kilpailukauden päätyttyä 27.2.2020 sääntöjä noudattaneet ryhmät osallistuvat pääpalkintojen arvontaan. Nuorilta tulee varmistaa keskustellen, että he ovat noudattaneet kilpailun sääntöjä. Jos ryhmä on pysynyt kilpailussa mukana loppuun asti, tulee yhteyshenkilön täyttää Pysyimme nikotiinittomina -lomake. Lomake on tulostettavissa www.smokefree.fi -sivustolta kilpailukauden päätyttyä. Lomake lähetetään EHYT ry:lle skannattuna sähköpostin välityksellä. Lomakkeen tulee olla perillä arvontaa varten 13.3.2020 mennessä.

 

MITEN MENETELLÄÄN, JOS..

..nuori tupakoi, käyttää nuuskaa tai sähkösavuketta:

Luokanvalvojan, ryhmän ohjaajan tai yhteyshenkilön tulee keskustella asiasta nuoren kanssa. Ryhmä ei automaattisesti putoa kilpailusta. Mikäli ryhmä haluaa jatkaa kilpailussa, on se mahdollista suorittamalla erillinen Smokefree-tehtävä. Tärkeää on, että ennen tehtävän suorittamista selvitetään nuoren ja koko ryhmän halukkuus jatkaa kilpailua sekä sitoutua jälleen sääntöihin.

SMOKEFREE-TEHTÄVÄT:

Smokefree-tehtävä nro 1. Kaverin kannustaminen Smokefree-kisassa:

Tehtävää varten tarvitsette ison pahvin, tusseja ja post it -lappuja.

Kirjoittakaa pahvin ylälaitaan otsikko: ”Miten kannustaa luokkakaveria Smokefree-kisassa?” Jakautukaa 3–4 hengen pienryhmiin ja keskustelkaa kysymyksestä ryhmissä. Keksikää erilaisia tapoja tsempata kavereitanne kisassa: Mitä kannustavaa voisitte sanoa tai tehdä? Mitä kivaa tekemistä keksitte tupakoinnin/nuuskaamisen tilalle? Kirjoittakaa vastaukset post it -lapuille (1 idea / lappu).

Kun jokainen ryhmä on keksinyt vähintään viisi erilaista tapaa, käydään laput kiinnittämässä yksi kerrallaan pahviin. Samalla kukin ryhmä esittelee ideat luokalle. Pahvi voidaan kiinnittää luokan seinälle tai koulun käytävälle.

 

Smokefree-tehtävä nro 2. Tupakka- ja nikotiinituotteiden vaikutukset yhteiskuntaan, ympäristöön ja ihmisiin

Tehtävää varten tarvitsette kynää ja paperia.

Jakautukaa 3–5 hengen ryhmiin. Miettikää ryhmissä mahdollisimman monta asiaa, mitä haittavaikutuksia tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöllä on ihmisiin (käyttäviin itseensä ja muihin ihmisiin ympärillä), ympäristöön sekä koko yhteiskuntaan. Voitte esimerkiksi pohtia, mitä kustannuksia tupakoinnista syntyy valtiolle. Vaihtoehtoisesti voitte miettiä myös nuuskan käytön vaikutuksia. Kirjatkaa ryhmissä vastaukset ylös paperille. Käykää vastaukset läpi yhdessä opettajan johdolla. Mikä ryhmä keksi eniten erilaisia vaikutuksia?

Lisätietoa aiheesta löydätte mm. osoitteesta www.nikedu.fi

 

Smokefree-tehtävä nro 3. Nikotiinittomuuden hyödyt

Suunnitelkaa 3–5 hengen ryhmissä juliste, video, sarjakuva tai aamunavaus, joka kannustaa pysymään erossa nikotiinituotteista. Miettikää ensin, mitä hyviä asioita seuraa siitä, ettei tupakoi, nuuskaa tai käytä sähkösavuketta. Miten voisitte tuoda esiin nikotiinittomuuden positiivisia puolia muille koulun oppilaille? Esitelkää tuotokset luokissa tai koulun aamunavauksessa. Julisteita ja sarjakuvia voi myös laittaa näkyville koulun käytäville.

 

MITÄ TEHDÄ JOS…

..kilpailuun osallistuvaan ryhmään tulee uusi jäsen:

Uudelle osallistujalle tulee kertoa, että ryhmä on mukana Smokefree-kilpailussa ja on siten sitoutunut nikotiinittomuuteen. Nuoren kanssa on hyvä keskustella nikotiinittomuuden hyödyistä ja kannustaa mukaan kilpailuun. On kuitenkin nuoren päätettävissä, haluaako hän sitoutua kilpailuun. Mikäli hän ei halua osallistua, voi muu ryhmä edelleen jatkaa kilpailussa alkuperäisellä kokoonpanolla.