Kilpailun säännöt

Kilpailun tavoitteena on ehkäistä nuorten tupakka-, nuuska- ja sähkösavukekokeiluja, jotta riski näiden käytön aloittamiseen pienenisi. Mitä pidempään nuori pysyy nikotiinittomana, sitä todennäköisempää on, että hän ei aloita ollenkaan. Kilpailu on myös hyvä keino vaikuttaa ensimmäiset nikotiinikokeilunsa tehneiden nuorten asenteisiin.

Smokefree-kilpailu perustuu ryhmän yhteiseen päätökseen sitoutua sääntöihin sekä nuoren omaan sanaan ja vastuuseen nikotiinittomuudestaan.

Kouluissa ja vapaa-ajalla toimivat aikuiset tukevat nuoria pysymään päätöksessään ja työskentelevät yhdessä nuorten kanssa tavoitteen saavuttamiseksi.

Smokefree-kilpailuun voivat osallistua kaikki 7., 8. ja 9. luokat, koulujen omat opetus- ja harrastuskokoonpanot sekä säännöllisesti kokoontuvat vapaa-ajan harrasteryhmät. Ryhmä voi olla esimerkiksi urheilujoukkue, kuoro, partio tai jokin muu ryhmä, joka koostuu yläkouluikäisistä nuorista ja jolla on täysi-ikäinen ohjaaja.

Koululuokat kilpailevat omissa luokka-astekohtaisissa sarjoissaan sekä koulun ja vapaa-ajan opetus- ja harrasteryhmät omassa sarjassaan.

Kilpailu käydään ajalla 1.10.2018–31.3.2019. Tänä aikana tupakointi sekä nuuskan ja sähkösavukkeen käyttö on kielletty sekä koulu- että vapaa-ajalla.

Kuukausittain arvotaan kaikkien kilpailuun osallistuvien ryhmien kesken kannustuspalkintoja ja kilpailukauden päätyttyä arvotaan nikotiinittomina pysyneiden ryhmien joukosta voittajat. Kunkin sarjan voittajaryhmä saa 1 000 euroa. Voittajista tiedotetaan toukokuun alussa.

Kannustetaan nuoria yhdessä kohti nikotiinittomuutta!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KILPAILUN KULKU

Kilpailu käynnistyy 1.10.2018. Tätä ennen on hyvä tutustua alla olevaan ohjeistukseen kilpailun kulusta.

KILPAILUUN OSALLISTUVA RYHMÄ ALLEKIRJOITTAA YHTEISEN SITOUMUSLOMAKKEEN. Lomake kannattaa asettaa näkyvälle paikalle kilpailukauden ajaksi, esimerkiksi luokan tai harrastetilan seinälle. Lisäksi nuorten kanssa on hyvä keskustella mitä sitoutuminen allekirjoittamalla merkitsee.

NUORILLE JAETAAN ALLEKIRJOITETTAVAKSI MYÖS HENKILÖKOHTAISET SITOUMUSKORTIT. Huoltajille tulee ilmoittaa kilpailusta Wilman tai jonkin muun käytössänne olevan sähköisen viestintäjärjestelmän kautta.

NUORTEN NIKOTIINITTOMANA PYSYMISTÄ TULEE SEURATA KILPAILUKAUDEN AIKANA KESKUSTELUIN. Voitte halutessanne esimerkiksi sopia säännöllisen ajankohdan, jolloin teemaa käsitellään yhdessä.

TÄRKEIMMISTÄ KILPAILUUN LIITTYVISTÄ ASIOISTA TIEDOTETAAN SÄHKÖPOSTIN JA KUUKAUSITTAIN ILMESTYVÄN UUTISKIRJEEN VÄLITYKSELLÄ.Lisäksi smokefree.fi-sivustolle päivitetään kilpailukauden aikana ajankohtaista tietoa kilpailusta ja siihen liittyvistä teemoista.

 

KILPAILUKAUDEN PÄÄTYTTYÄ 31.3.2019 SÄÄNTÖJÄ NOUDATTANEET RYHMÄT OSALLISTUVAT RAHAPALKINTOJEN ARVONTAAN.

Kilpailukauden päätyttyä 31.3.2019 sääntöjä noudattaneet ryhmät osallistuvat rahapalkintojen arvontaan. Nuorilta tulee varmistaa keskustellen, että he ovat noudattaneet kilpailun sääntöjä. Jos ryhmä on pysynyt kilpailussa mukana loppuun asti, tulee yhteyshenkilön täyttää Pysyimme nikotiinittomina -lomake. Lomake on tulostettavissa www.smokefree.fi -sivustolta kilpailukauden päätyttyä. Lomake lähetetään EHYT ry:lle joko postitse tai skannattuna sähköpostin välityksellä. Lomakkeen tulee olla perillä arvontaa varten 12.4.2019 mennessä.

 

MITEN MENETELLÄÄN, JOS..

..nuori tupakoi, käyttää nuuskaa tai sähkösavuketta:

Luokanvalvojan, ryhmän ohjaajan tai yhteyshenkilön tulee keskustella asiasta nuoren kanssa. Ryhmä ei automaattisesti putoa kilpailusta. Mikäli ryhmä haluaa jatkaa kilpailussa, on se mahdollista suorittamalla erillinen Smokefree-tehtävä. Ohjeet tehtävän suorittamiseksi löytyvät osoitteesta www.smokefree.fi. Tärkeää on, että ennen tehtävän suorittamista selvitetään nuoren ja koko ryhmän halukkuus jatkaa kilpailua sekä sitoutua jälleen sääntöihin.

 

..kilpailuun osallistuvaan ryhmään tulee uusi jäsen:

Uudelle osallistujalle tulee kertoa, että ryhmä on mukana Smokefree-kilpailussa ja on siten sitoutunut nikotiinittomuuteen. Nuoren kanssa on hyvä keskustella nikotiinittomuuden hyödyistä ja kannustaa mukaan kilpailuun. On kuitenkin nuoren päätettävissä, haluaako hän sitoutua kilpailuun. Mikäli hän ei halua osallistua, voi muu ryhmä edelleen jatkaa kilpailussa alkuperäisellä kokoonpanolla.