Kilpailun säännöt 2020 – 2021

 

KILPAILUN KULKU

Ennen kilpailun alkua on hyvä tutustua alla olevaan ohjeistukseen kilpailun kulusta.

 

KILPAILUUN OSALLISTUVA RYHMÄ ALLEKIRJOITTAA YHTEISEN SITOUMUSLOMAKKEEN.

Lomake kannattaa asettaa näkyvälle paikalle kilpailukauden ajaksi, esimerkiksi luokan seinälle tai harrastusryhmän ilmoitustaululle. Lisäksi nuorten kanssa on hyvä keskustella mitä sitoutuminen allekirjoittamalla merkitsee. Huoltajille on hyvä ilmoittaa kilpailuun osallistumisesta Wilman tai jonkin muun käytössänne olevan sähköisen viestintäjärjestelmän kautta.

 

NUORTEN NIKOTIINITTOMANA PYSYMISTÄ TULEE SEURATA KILPAILUKAUDEN AIKANA KESKUSTELUIN.

Voitte halutessanne esimerkiksi sopia säännöllisen ajankohdan, jolloin teemaa käsitellään yhdessä.

 

TÄRKEIMMISTÄ KILPAILUUN LIITTYVISTÄ ASIOISTA TIEDOTETAAN SÄHKÖPOSTIN JA KUUKAUSITTAIN ILMESTYVÄN UUTISKIRJEEN VÄLITYKSELLÄ.

Uutiskirje kannattaa lukea aina, sillä niissä tiedotamme tärkeimmistä kilpailuun liittyvistä asioista. Lisäksi smokefree.fi-sivustolle ja somekanavillemme päivitetään kilpailukauden aikana ajankohtaista tietoa kilpailusta ja siihen liittyvistä teemoista.

 

KILPAILUKAUDEN PÄÄTYTTYÄ 27.2.2021 SÄÄNTÖJÄ NOUDATTANEET RYHMÄT OSALLISTUVAT PÄÄPALKINTOJEN ARVONTAAN.

Nuorilta tulee varmistaa keskustellen, että he ovat noudattaneet kilpailun sääntöjä. Jos ryhmä on pysynyt kilpailussa nikotiinittomana loppuun asti, yhteyshenkilön täyttää nuorten kanssa Pysyimme nikotiinittomina -lomakkeen. Lomake on tulostettavissa www.smokefree.fi -sivustolta kilpailukauden päätyttyä. Lomake lähetetään EHYT ry:lle skannattuna sähköpostin välityksellä ja sen tulee olla perillä arvontaa varten 12.3.2021 mennessä.

 

MITEN MENETELLÄÄN, JOS..

..nuori rikkoo sääntöjä ja käyttää jotain tupakka- tai nikotiinituotetta:

 

Luokanvalvojan, ryhmän ohjaajan tai yhteyshenkilön tulee keskustella asiasta oppilaan kanssa. Ryhmä ei automaattisesti putoa kilpailusta! Mikäli ryhmä haluaa jatkaa kilpailussa, on se mahdollista suorittamalla erillinen Smokefree-tehtävä. Ohjeet tehtävän suorittamiseksi löytyvät osoitteesta www.smokefree.fi. Tärkeää on, että ennen tehtävän suorittamista selvitetään nuoren ja koko ryhmän halukkuus jatkaa kilpailua sekä sitoutua jälleen sääntöihin.

 

..kilpailuun osallistuvaan ryhmään tulee uusi jäsen:

 

Uudelle jäsenelle tulee kertoa, että ryhmä on mukana Smokefree-kilpailussa ja on siten sitoutunut nikotiinittomuuteen. Nuoren kanssa on hyvä keskustella nikotiinittomuuden hyödyistä ja kannustaa mukaan kilpailuun. On kuitenkin hänen itsensä päätettävissä, haluaako hän sitoutua kilpailuun. Mikäli hän ei halua osallistua, voi muu ryhmä edelleen jatkaa kilpailussa alkuperäisellä kokoonpanolla.

 

Nikotiinittomuus on koko koulu- ja harrastusyhteisön asia.

On tärkeää, että kouluissa ja urheiluseuroissa on johdon asettamat linjaukset ja toimintaohjeet nikotiinituotteiden käyttöön puuttumiseen, joita kaikkien koulun henkilökuntaan tai seuraan kuuluvien on helppo noudattaa. Yhteisesti sovitut pelisäännöt helpottavat kaikkien työtä!

Nuoret tarvitsevat – ja myös toivovat rajoja.

Nuorille on hyvä osoittaa, että kaikki koulussa ja harrastusyhteisössä noudattavat samoja toimintaohjeita. Nuoret toivovat myös itse aikuisilta selkeitä rajoja ja johdonmukaista puuttumista nikotiinituotteiden käyttöön.

Keskustelulle kannattaa varata aikaa.

Rajojen lisäksi nuoret kaipaavat myös turvallista keskusteluilmapiiriä. Avoin keskustelu herättää nuoret pohtimaan itse omaa suhtautumistaan tupakka- ja nikotiinituotteisiin ja ohjaa tekemään fiksuja valintoja!