Tietokilpailu

Tietokilpailu liittyen nuuskaan / nikotiinituotteisiin. Kysymykset ovat väittämiä, joihin tulee vastata TOTTA tai TARUA. Voitte kilpailla pienissä joukkueissa tai yksilökilpailuna. Käykää kilpailun jälkeen läpi vastauskset ja niiden perustelut.

1. Nuuskan mainonta on Suomessa kielletty. V: TOTTA! Lain mukaan nuuskan mainonta on Suomessa kielletty.

Laista huolimatta piilomainontaa näkyy esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja musiikkivideoilla. Irtoavat ja uudelleen liimattavat etikettitarrat ovat yksi tupakkateollisuuden keinoista saada käyttäjät itse mainostamaan tuotteita.

2. Nuuskan käyttö on jokaisen oma asia. V: TARUA! Tupakkatuotteiden käyttö vaikuttaa aina ihmisiin lähellä ja kaukana.

Tupakkaviljelmien työntekijät altistuvat vakaville terveyshaitoille ja tupakan viljelyssä käytetään myös lapsityövoimaa. Tupakka- ja nikotiinituotteiden aiheuttamat sairaudet aiheuttavat myös yhteiskunnalle valtavia kustannuksia mm. sairauspoissaolojen ja terveydenhuoltomenojen muodossa. Läheiset saattavat olla huolissaan tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä ja myös altistua itse tuotteiden haitoille.

3. On vaaratonta käyttää nuuskaa. V: TARUA! Nuuskan käyttöön liittyy vakavia haittoja.

Nuuskan käyttö muun muassa lisää syövän riskiä, aiheuttaa muutoksia suun limakalvoissa sekä nostaa riskiä sydämen vajaatoimintaan ja lisää kuolemanriskiä sydäninfarktin jälkeen. Runsas nuuskan käyttö voi myös lisätä tyypin 2 diabeteksen riskiä.

4. Nuuskan käyttö lisää syöpäriskiä. V: TOTTA! Nuuskan käyttö lisää tutkitusti riskiä sairastua tiettyihin syöpiin.

Nuuskan käytön on todettu lisäävän esim. suu- ja ruokatorvisyöpien riskiä.

5. Nikotiini on myrkyllistä. V: TOTTA! Myös hyönteismyrkkynä käytetty nikotiini on voimakas hermomyrkky.

Nieltynä jo pienikin määrä nikotiinia on hengenvaarallista. Nikotiinimyrkytyksiä on todettu mm. ihmisillä, joilla myrkkyä on joutunut iholle ja sitä kautta imeytynyt elimistöön. Nikotiini on suurena määränä vaarallista myös hengitettynä.

6. Nuuskaa saa myydä Suomessa. V: TARUA! Nuuskan myynti kiellettiin Suomessa vuonna 1995.

Tupakkatuotteiden maahantuonti ja hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta. Maahantuontikielto koskee myös nuuskan hankkimista ja vastaanottamista postitse tai muulla vastaavalla tavalla Suomen ulkopuolelta, kuten netistä tilaamalla.

7. Nuuska parantaa urheilijan suorituskykyä. V: TARUA! Nuuskan käyttö supistaa verisuonia ja heikentää lihasten verenkiertoa. Tämä lisää liikuntavammojen vaaraa ja hidastaa palautumista.

Koska lihasten hapen- ja ravintoaineiden saanti vähenee, heikkenevät myös lihasvoima- ja massa. Nikotiini nostaa tilapäisesti verenpainetta ja sykettä, jolloin sydän joutuu normaalia kovemman rasituksen alle.

8. Nuuskassa on jopa 2500 kemiallista yhdistettä. V: TOTTA! Nuuskassa, on noin 2500 kemiallista yhdistettä, joista 28 on todettu syöpää aiheuttavaksi.

Nuuska sisältää huomattavia määriä mm. raskasmetalleja, kuten lyijyä ja kadmiumia sekä jäänteitä useista myrkyllisistä kasvinsuojeluaineista.

9. Satunnainen nuuskan käyttö ei aiheuta riippuvuutta. V: TARUA! Nuuskan sisältämästä nikotiinista voi tulla riippuvaiseksi hyvinkin nopeasti, jolloin jo satunnainen nuuskan käyttö voi aiheuttaa riippuvuutta.

Riippuvuusoireita voi ilmetä jo lyhyenkin nuuskan käytön jälkeen. Riippuvuutta on monenlaista, niin fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalistakin. Totuttua tapaa kutsutaan tapariippuvuudeksi. Nuoren fyysinen ja psyykkinen kehitys on vielä kesken, jolloin riippuvuus syntyy helpommin. Satunnainen käyttö voi muuttua helposti säännölliseksi.

10. Nuuskan käyttö vaikuttaa ympäristöön. V: TOTTA! Tupakanviljelyssä käytetään erilaisia luonnolle haitallisia kemikaaleja.

Tupakkakasvin viljely vie pinta-alaa hyötykasveilta, ja sen tieltä hakataan myös sademetsää. Luontoon päätyvät tumpit sekä nuuskapussit sisältävät monia ympäristölle haitallisia aineita. Tupakkateollisuus käyttää myös eläimiä tuotteiden testaamiseen.

11. Nuuskaa saa tuoda maahan niin paljon kuin haluaa. V: TARUA! Täysi-ikäinen yksityishenkilö saa tuoda omaan käyttöön nuuskaa enintään 1kg yhden vuorokauden aikana.

Nuuskan välittäminen on laitonta eikä sitä saa myöskään lahjoittaa kaverille.

12. Nuuskan maahantuonnista ja välityksestä voi joutua maksamaan veroa riippumatta tekijän iästä. V: TOTTA!

Ikä ei suojaa valmisteverolta, eli nuuskan kyseessä ollessa tupakkaverolta. Myyntikiellosta huolimatta nuuskasta pitää lain mukaan maksaa Suomessa tupakkaveroa muuna tupakkaa sisältävänä tuotteena. Veron määrä 0,37 euroa myytyä nuuskagrammaa kohden, joten parin-kolmen kilon tuonti maksaa kiinni jäädessä noin tuhat euroa. Vaikka nuuska takavarikoitaisiin, siitä pitää maksaa veroa.

13. Nuuskan ja muiden tupakkatuotteiden käyttö koulualueella on kaikilta siellä olevilta kielletty. V: TOTTA!

Tupakkalain mukaan tupakan, nuuskan ja sähkösavukkeen käyttö on kielletty oppilaitosten sisä- ja ulkotiloissa. Käyttökielto koskee niin oppilaita, henkilökuntaa kuin vierailijoitakin. Kielto on voimassa kaikkina aikoina, myös iltaisin ja loma-aikoina.

Kysymysmerkki liitutaululla