December: ett socialt fenomen

Att unga börjar röka tobak, snusa eller använda andra nikotinprodukter är ett socialt fenomen. Diskutera med ungdomarna varför och under vilka omständigheter man börjar testa snus och tobak. Börjar någon snusa helt ensam på egen hand? Diskutera även hur man kan tacka nej om man erbjuds nikotinprodukter. Ni kan använda exemplet nedan som stöd för diskussionen.

Jenny tycker att Axel och Ville är bra typer som det skulle vara roligt att hänga tillsammans med. Axel och Ville använder snus. Jenny är inte intresserad av att använda snus, men funderar på om hon ändå borde testa då en del andra vänner har testat snus.

Hur kom det sig att Axel och Ville överhuvudtaget började använda snus? Hur kunde Jenny tack nej då hon blir erbjuden snus? Hur kunde Jenny hjälpa sina vänner bli av med sin dåliga vana?

  • Om ni vill fördjupa övningen kan ni använda uppgift nummer 3 i Uppgiftsbanan.
  • Här hittar ni en dramaövning med koppling till temat: hur man kan tacka nej till nikotinprodukter. (på finska)
  • Här en kompletterande serieuppgift.

Idé