Valoisaa kevättalvea ja talvilomaa!

Smokefree-kilpailua on jäljellä enää reilu kuukausi. Toivottavasti lisääntynyt valo antaa virtaa kilpailun loppusuoralle.

Nuorille teetetyn kyselyn (n=2131) mukaan  32 % vastaajista ilmoitti kilpailuun osallistumisen muuttaneen suhtautumistaan nikotiinituotteisiin negatiivisesti ja 24 % ilmoitti osallistumisen muuttaneen koko ryhmän / luokan suhtautumista nuuskaan negatiivisesti. Suurin osa nuorista ei kokenut saaneensa kilpailun kautta uutta tietoa nikotiinituotteista, mutta lähes 60 % vastaajista oli sitä mieltä, että nuorten nikotiinituotteiden käytön ehkäisy on erittäin tärkeää.

Tulokset myötäilevät myös EHYTin teettämän ja Mikko Piispan toteuttaman laadullisen selvityksen tuloksia, jonka mukaan nuoret kokevat ehkäisevän työn olevan tärkeää ja toivovat aikuisten puuttuvan nuorten nikotiinituotteiden käyttöön ja ottavan suurempaa vastuuta valvonnasta ja käytön kontrollista. Nuoret siis itse peräänkuuluttavat selkeyttä ja johdonmukaisuutta. Olemmekin laatineet kouluille ja oppilaitoksille oppaan nikotiinituotteiden käyttöön puuttumiseen yhteistyössä Opetushallituksen, Syöpäjärjestöjen, THL:n ja Valviran kanssa. Opas löytyy etusivulta, yläpalkissa näkyvän “Tupakkalaki” -otsikon alta. Mikko Piispan Nuuska ja nuoret -selvitys on luettavissa ja ladattavissa maksutta täällä.

EHYTin koulutyön yksikkö päivitti alkuvuodesta myös esitteen, josta löytyvät kaikki koulutuksemme ja menetelmämme aina alakouluista toiselle asteelle, sekä koululaisista ammattilaisille. Esite löytyy täältä.

Naurava nuori nainen keltaista seinää vasten aurinkolasit silmillään.

Helmikuussa arvottiin jälleen tammikuussa mukana pysyneiden ryhmien kesken kuukausipalkintoja. Voitto osui seuraaville onnekkaille:

Vantaankosken koulu 9F – Cronhjelmskolan 7C – Moision koulu 9D – Tenetin koulu 9E – Pyhäselän koulu 8B – Tyryn koulu 7E – Hiekanpään koulu 9B – Kiiruun koulu 8A – Paanan koulu 7B – Hiekanpään koulu 7E – Otalammen koulu 9F – Helsingin Uusi yhteiskoulu 7C – Kajaanin keskuskoulu 8E – Hatsalan klassillinen koulu 8B – Moision koulu 7G

Paljon onnea! Posti tuo yllätyspalkinnot voittajille.

Helmikuun keskusteluvinkki ja kirjoitustehtävä

Nuoret ja nuuska -selvityksen (Piispa, 2018) mukaan nuorten nuuskan käytön vähentämiseksi nuoret itse ovat esittäneet seuraavia ratkaisuja:

  1. nuorten kriittisen ajattelun lisääminen
  2. vanhempien suurempi vastuun otto lastensa nuuskan käytöstä
  3. nuuskan käytön valvonnan ja kontrollin lisääminen ja rangaistusten asettaminen
  4. valistuksen lisääminen

Keskustelkaa millä tavoin nuorten nuuskan käyttö ja tupakointi saadaan loppumaan tai vähenemään. Mitkä keinot ovat tehokkaita nuorten itsensä mielestä? Mitä keinoja tulisi lisätä tai vähentää, jos nuoret saisivat itse päättää.

TEHTÄVÄ: Kirjoittakaa lyhyt teksti (A4) nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisystä. Kirjoitus voi olla fiktiivinen tai perustua omiin kokemuksiinne, esimerkiksi Smokefree-kilpailuun osallistumisesta. Voitte halutessanne myös syventyä johonkin teemaan: tupakka ja ympäristö, terveys, tupakkateollisuuden markkinointikeinot jne. Sana on vapaa! Kirjoittaa voitte oman päätöksenne mukaan joko ryhmässä tai yksin.

Voitte lähettää kirjoitukset meille sähköpostilla 31.3. mennessä osoitteeseen: smokefree (at) ehyt.fi. Julkaisemme parhaat kirjoitukset verkkosivuillamme, sekä Smokefreen Facebook-tilillä.

Liitutaululle piirretty kysymysmerkki.

Pikapalaute: mitä mieltä kilpailun nimestä?

Haluaisimme kysyä teiltä pikapalautteen muodossa mielipidettä kilpailun nimestä. Onko Smokefree mielestänne sopiva? Jos ei, niin olisiko teillä mielessä soveltuvampi nimiehdotus? Voitte kysyä nimiehdotuksia palautetta varten myös nuorilta. Pikapalaute löytyy täältä ja siihen vastaaminen käy nopeasti. Nimiehdotuksia voi lähettää myös sähköpostitse: smokefree (at) ehyt.fi. Kiitos avusta!

Rentouttavia talvilomaviikkoja!