Tupakan viljely aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja

Tupakan viljelyyn käytetään 4,3 miljoonaa hehtaaria maata ja viljelmien tieltä kaadetaan vuosittain noin 200 000 hehtaaria trooppisia metsiä.

Metsien kaataminen kiihdyttää ilmastonmuutosta ja jättää maaperän alttiiksi tuulille ja sateille, mikä synnyttää vähitellen autiomaita. Tupakan viljely köyhdyttää maaperää niin, ettei siinä enää muutaman vuoden kuluttua pysty viljelemään mitään.

Tupakkakasvi on tarvitsee paljon kastelua, lannoitteita ja hyönteismyrkkyjä. Köyhissä tupakanviljelijämaissa käytetään usein teollisuusmaissa kiellettyjä torjunta-aineita, jotka leviävät helposti ympäristöön ja vesistöihin ja ovat vaaraksi myös viljelyksillä työskenteleville ihmisille.

Nuuskassa käytetään samaa tupakkakasvia, kuin savukkeissa, joten sen valmistus aiheuttaa osittain samankaltaisia ympäristövaikutuksia. Myös luontoon heitetyt käytetyt nuuskapussit pilaavat niin ikään ympäristöä. Ne huuhtoutuvat sateiden mukana vesistöihin ja joutuvat eläinten, kuten lintujen syömäksi.

Tuoreimman nuorisobarometrin tietojen mukaan nuorten huoli ilmastonmuutoksesta on kasvanut voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. 15-29-vuotiaista lähes 70 % oli huolissaan ilmastonmuutoksesta vuonna 2018. Nuoret pyrkivät myös yhä enemmän vaikuttamaan asioihin ostopäätösten kautta. Nuuskan ja muiden tupakkatuotteiden käyttämättömyys on ekoteko.

Lähteet:

WHO 2017. Tobacco and its environmental impact: an overview.

Piispa & Myllyniemi 2019. Y Nuoret ja ilmastonmuutos. Tiedot, huoli ja toiminta Nuorisobarometrien valossa. Yhteiskuntapolitiikka 84 (2019):1

Pekkarinen & Myllyniemi. Vaikutusvaltaa Euroopan laidalla. Nuorisobarometri 2018