Tävlingen på slutrakan

Smokefree-tävlingsperioden går mot sitt slut och det är dags för alla som ännu är med i tävlingen att skicka in sina Vi förblev nikotinfria -blanketter. Du kan skriva ut blanketten via denna länk. Fyll i blanketten och be alla elever underteckna den. Blanketten kan skannas och skickas via e-post till adressen smokefree(a)ehyt.fi Blanketten bör vara oss tillhanda senast 12.4.2019!

När ni fyller i blanketten, diskutera med eleverna om hur Smokefree-tävlingen har gått och vilka tankar den har väckt hos eleverna. Upplever eleverna att det har varit nyttigt och roligt att delta i tävlingen? Har tävlingen haft någon påverkan på klassens laganda? Det är också bra att prata om att eleverna genom sina underskrifter intygar att de har följt tävlingsreglerna.

Smokefree-tävlingens vinnare utlottas i slutet av april bland grupperna som skickat in sina Vi förblev nikotinfria -blanketter. Vinnarna offentliggörs i början av maj. Skolklasser tävlar i egna årskusserier och skolans och fritidens lär- och hobbygrupper i en egen serie. Ifall klassen har elever från olika årskurser, bestäms tävlingsserien enligt representanterna för den längsta årskursen. Ifall det till exempel finns elever från årskurs 7 och 8 i klassen tävlar gruppen i klassen för sjundeklassister.

Förra månaden bad vi er delta i en snabbgallupp om Smokefree-tävlingens namn. Det går fortfarande att delta, så om ni inte ännu har svarat, gå in här och rösta på tävlingens namn. Tack för hjälpen!

Nuuskakoukku.fi

Den finskspråkiga versionen av marknadsföringskampanjen som förverkligas inom EHYT rf:s Nikotinprojekt har öppnats på adressen nuuskakoukku.fi.

Webbplatsens innehåll kommer att utökas under våren. Webbplatsen kommer att innehålla information om ungas användning av snus, snuskultur och förebyggande av ungas snusanvändning. Kommunikationskampanjen kommer i huvudsak att genomföras i kanaler i sociala medier.

Mars månads diskunssionstips och uppgift

Bekanta er med bilderna på nuuskakoukku -webbplatsen, som bl.a. behandlar tobaksindustrins marknadsföringsmetoder. Diskutera hur tobaksindustrin försöker locka unga att bli nikotinberoende och varför. På vilka sätt kringgår snusindustrin t.ex. reklamförbudet? Det lönar sig att vara medveten om de strategier som industrin använder sig av och öppet diskutera dessa.

UPPGIFT: Vi samlar fortsättningsvis in korta texter (max. A4) om erfarenheter i anslutning till Smokefree-tävlingen, till exempel om deltagande i tävlingen ur en ung persons eller lärares perspektiv. Om ni önskar kan ni även fördjupa er i ett visst tema: tobak och miljö, hälsa, tobaksindustrins marknadsföringsmetoder etc.

Ordet är fritt! Ni kan själva välja att skriva ensamma eller i grupp. Ni kan skriva på finska, svenska eller engelska. Ni kan skicka skrivelserna till oss via e-post senast 31.3. till adressen smokefree(a)ehyt.fi. Vi publicerar de bästa skrivelserna på vår webbplats.