Tävlingen har startat

Smokefree tävlingen har igen startat. Fint att du är med och främjar ungdomarnas nikotinfrihet och välfärd! I tävlingen deltar denna gång 1 035 grupper, sammanlagt över 18 000 ungdomar i högstadieåldern runtom i Finland.

Tyvärr var antalet hobbygrupper som anmälde sig för lågt för att kunna bilda en egen tävlingsserie. Därför tävlar hobbygrupperna i samma årskursserier som skolklasserna. Tävlingsserien för hobbygrupperna fastställs enligt åldern på den yngsta deltagaren.

Nödvändigt material har skickats från tryckeriet till dem som anmält sig via länken. Om du gjorde anmälan senare, kan det hända att materialet fortfarande är på väg.

Nyhetsbreven publiceras på vår webbplats och skickas per e-post en gång i månaden. Varje nyhetsbrev innehåller bl.a. månadens samtalstips. Tipsen läggs även på Smokefrees webbplats under avsnittet Samtalstips, där de är lätta att hitta. Uppgifter och tips för ungdomar är på kommande! De första månadspriserna lottas ut i början av november och vinnarna offentliggörs i följande nyhetsbrev.

Om du vill sluta prenumerera på nyhetsbrevet, kan du göra det enkelt genom att klicka på länken längst ner i nyhetsbrevet.


Den nya Fressis-tidningen!

Dela ut till ungdomarna och använd inom hälsofostran! Tidningen Fressis behandlar teman som intresserar unga, motiverar unga att fundera över sitt eget hälsobeteende och ger enkla tips till sunda levnadsvanor.

Tidningen görs tillsammans med ungdomar. Tidningen innehåller t.ex. intressanta personintervjuer, tips, tester och gallupar. Fressis tar upp teman som tobak och nikotinprodukter, mat, motion, vardagsrytm, sunt solande, sexualhälsa, alkohol och mentalt välmående. Tidningen är tänkt att vara till stöd inom hälsofostran och -handledningen. Tidningen kan också vara till nytta under olika tillfällen då ni träffar ungdomar eller professionella som jobbar med unga.

Beställa tidningen här.

Du kan avgiftsfritt beställa flera nummer av tidningen eller annat material på adressen terveysmateriaalit@cancer.fi.

På Fressis.fi och NikEdu.fi finns mångsidigt innehåll. VI tar gärna emot er feedback gällande tidningen, och skicka gärna tips på uppslag om aktuella ämnen eller intressanta personer.

 

Följ oss på sociala medier!

Aktuella nyheter och samtalsämnen kring detta tema uppdateras på Smokefrees webbplats och konton i sociala medier.

Om du har frågor eller vill ge respons om verksamheten kan du skicka e-post till adressen smokefree (at) ehyt.fi.