Nuoren lähiaikuisilla on vastuu


 Kuvassa aikuisen käsi ja nuoria miettivän näkösinä. Tekstit: Aikuinen, sinulla on vastuu. Ethän päästä nuorta nuuskakoukkuun. Kasvava nuori on erityisen altis nikotiiniriippuvuuden kehittymiselle. Nuuskan myyminen ja lahjoittaminen on Suomessa laitonta. Nuorten suosimassa nuuskassa on keskimääräistä enemmän nikotiinia (22mg/g). Nuoret itse toivovat, että aikuiset puuttuisivat selkeämmin nuorten nuuskan käyttöön.

Kasvava nuori on erityisen altis nikotiiniriippuvuuden kehittymiselle

Vahva nuuska on Ruotsissa halpaa ja sitä tuodaan Suomeen eteenpäin myytäväksi valtavia määriä. Yksi Suomeen ehkä eniten salakuljetetuista nuuskamerkeistä sisältää nikotiinia 22 mg grammaa kohden.  Katukaupassa se päätyy helposti etenkin nuorten käsiin.  Näyttää siltä, että Ruotsissa suosituimpien nuuskamerkkien nikotiinipitoisuudet vaihtelevat n. 8mg-16mg/g välillä. Näin ollen, suomalaisnuoret käyttävät siis paljon vahvempaa nuuskaa, kuin monet ruotsalaisaikuiset. Korkeamman nikotiinipitoisuuden lisäksi kyseisessä nuuskassa vaikuttaisi olevan myös hyvin korkea pH-arvo. Nuuskan emäksisyys lisää ja nopeuttaa nuuskan sisältämän nikotiinin imeytymistä. Tämä on erityisen huolestuttavaa muun muassa siksi, että nuorten vielä kehittyvät aivot ovat hyvin alttiit nikotiiniriippuvuuden syntymiselle. Ei myöskään tiedetä tarkkaan mitä muuta haittaa runsaasti nikotiinia sisältävien tuotteiden säännöllinen käyttö nuoruusiässä aiheuttaa pidemmällä aikavälillä. Nuorten nikotiiniriippuvuuden kehittymisestä löytyy lisää tietoa täältä.

Nuuskan myyminen ja lahjoittaminen on laitonta

Nuuskan myynti, luovuttaminen ja välittäminen on Suomessa kielletty. Aikuinen saa tuoda matkustajatuonnin puitteissa omaa henkilökohtaista käyttöään varten yhden kilon nuuskaa kalenterivuorokautta kohden. Lahjaksi tai edes perheenjäsenille nuuskaa ei saa tuoda.

Jos nuuskaa tuo maahantuontisäädöksiä enemmän, kyse on salakuljetuksesta. Tästä maksimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Myös nuuskan tilaaminen netistä on kielletty. Tilaaja voi syyllistyä salakuljetusrikokseen, vaikka tilatun paketin toimittaakin joku muu.

Nuuskasta kannetaan Suomessa tupakkaveroa tupakkaverolain säännösten mukaan muuna tupakkaa sisältävänä tuotteena. Verohallinto määrää 37 senttiä veroa myytyä nuuskagrammaa kohti, joten parin–kolmen kilon tuonti maksaa kiinni jäädessä noin tuhat euroa pelkkinä veroseuraamuksina. Oikeuskäytännön mukaan nuuskan takavarikoiminen maahantuonnin yhteydessä tai myöhemmin ei lakkauta valmisteverovelkaa. Ikä ei suojaa tupakkaverolta, joka nuuskasta on maksettava.

Suomessa nuuskan ostaminen on rikos, huolimatta siitä miten nuuska on tänne tuotu. Rikosnimike on tällöin laiton tuontitavaraan ryhtyminen. Vähimmäisrangaistus on sakkoja ja enimmillään vuosi ja kuusi kuukautta vankeutta. On hyvä muistaa, että tupakkatuotteiden, mukaan lukien nuuskan ja nikotiininesteiden hallussapito, on kielletty alle 18 -vuotiaalta. Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä ei saa myydä, luovuttaa tai välittää alle 18 -vuotiaalle. Nuorille nuuska onkin päätynyt aina laittomasti. 

Nuuskakoukku -sivuston asiantuntijablogissa lainsäädännöstä kertoo videon muodossa vanhempi konstaapeli Elina Holopainen.

Mistä nuoret saavat nuuskaa?

Mikko Piispan EHYTille tekemän selvityksen mukaan tyypillisesti alaikäiset nuoret saavat nuuskaa hiljattain täysi-ikäistyneiltä kavereiltaan tai isosisaruksiltaan. Nuorten mukaan nuuskaa sai joissain tapauksissa myös omilta vanhemmilta. Vanhempien kerrottiin tuovan nuuskaa lapsilleen, jotta nämä tienaisivat myynnillä viikkorahansa ja saisivat nuuskaa mahdolliseen omaan käyttöönsä. Tämän taustalla saattaa olla tietämättömyyttä nuuskan haitoista ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä sekä siitä, että nuukan välittämiseen ja myyntiin liittyvien rikosten seuraamusten ei nähdä konkretisoituvan tai niitä ei yksinkertaisesti tunneta. 

Vanhemmat eivät saa ostaa tai antaa nuuskaa nuorelle eikä niitä saa jättää hänen saatavilleen. Kotona on hyvä keskustella myös mahdollisesti nuuskaa käyttävien täysi-ikäisten sisarusten kanssa siitä, että nuuskan osto alaikäisille sisaruksille tai kenelle muullekaan ei ole hyväksyttävää.

Nuuskan hankkimisessa korostui tutkimuksen mukaan vanhempien ja muiden perheenjäsenien vastuu myös sikäli, että heiltä voi paitsi saada (tai varastaa) nuuskaa, he myös näyttävät esimerkkiä. Vanhemmat ovat erittäin tärkeitä roolimalleja lapselle ja nuorelle ja siksi vanhemman kuuluisi aina toimia esimerkkinä oikeasta toiminnasta. Nuorelle voi olla vaikea perustella periaatteita, joita vanhempi ei itsekään näytä kunnioittavan. 

Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan (2019) mukaan 86 % nuorista on saanut tai ostanut nuuskaa kavereiltaan, 9 % sosiaalisen median kautta, 3 % kioskista/kaupasta, 6 % katukaupasta Nuuskaa hankitaan myös naapurimaihin suuntautuvilta matkoilta (3 %) ja laivoilta (1 %).

Nuoret itse toivovat, että aikuiset puuttuisivat selkeämmin nuorten nuuskan käyttöön

Mikko Piispan EHYTille tekemän selvityksen mukaan osa nuorista on sitä mieltä, että vanhempien tulisi puuttua selkeämmin nuorten nuuskan käyttöön. Näyttää siltä, että vanhemmat ja muut aikuiset, kuten opettajat, eivät ylipäätään vaikuta olevan täysin tilanteen tasalla nuorten nuuskan käytön ja nuuskakulttuurin suhteen. On havaittavissa, että osa vanhemmista ei tiedä tai tunnista nuuskan käyttöä, toiset sallivat ja jotkut jopa mahdollistavat sen. Nuorten mielestä vanhempien tulisi tietää nuuskasta enemmän ja pystyä myös keskustelemaan aiheesta nuorten kanssa sekä tarvittaessa asettamaan kontrollia ja rajoituksia.

Vanhemman voi olla vaikeaa estää asioita tapahtumasta, mutta hän voi tukea nuorta miettimään valintojaan. Nuoren nuuskan, kuten muidenkin päihteiden käytön ennaltaehkäisyn kannalta tärkeintä on, että nuoren kanssa keskustellaan avoimesti ja rauhallisesti aiheesta ilman tuomitsemista. On hyvä, että nuori tietää, että vanhempi ei hyväksy päihteiden käyttöä, mutta hyväksyy nuoren ja välittää hänestä.

Perusasia on, että lähiaikuisen asenne vaikuttaa nuoren nuuskan ja muiden päihteiden käyttöön. Kun vanhempi kertoo mitä mieltä hän on nuuskasta, nuori pystyy tarkastelemaan omia valintojaan suhteessa siihen. Siksi on tärkeää puhua asiasta ilman epäilyä nuoren nuuskan käytöstä, jotta vanhemman mielipide tulee esille. Aiheen voi luontevasti ottaa puheeksi, kun sitä näkyy esimerkiksi kadulla tai mediassa. Mikäli asiasta ei kotona keskustella, nuori saattaa nähdä aiheen sellaisena, josta ei ole turvallista puhua ilman, että tulee epäillyksi käytöstä. Aikuisen onkin hyvä osoittaa kiinnostusta nuorten ajatuksia ja maailma kohtaan, ja tuoda totuudenmukaisia näkökulmia keskusteluun. Vuoropuhelua auttaa, kun vanhemmalla on käsitys siitä, mistä nykyisessä nuorten käyttämässä nuuskassa on kyse ja kuinka se nuorten maailmassa näkyy. Näistä asioista voi kysyä myös suoraan nuorelta itseltään.

Mikäli herää epäilys siitä, että nuori nuuskaa, kannattaa asia ottaa puheeksi sellaisena kuin se näyttäytyy: ei syyllistetä samantien, mutta ei myöskään tuudittauduta haaveeseen, että epäilyt ovat vääriä. Osoita, että et hyväksy nuoren nuuskan käyttöä ja, että olet valmis tarjoamaan tukea ja apua lopettamiseen. 

Nuuskakoukku -sivuston asiantuntijablogissa Vahvistamon verkostokoordinaattori Mika Piipponen kertoo videolla mitä vanhempi voi tehdä ehkäistääkseen nuoren nuuskan käyttöä.

Lisää tietoa ja tukea tupakkatuotteiden käytön puheeksi ottoon löydät Nikedun sivuilta. Apua ja ohjausta vanhemmille tarjoaa myös Stumppi-neuvontanumero 0800 148 484 sekä –verkkopalvelu.

Nuuska&Nuoret -huoneentaulut ovat tilattavissa maksutta EHYTin julkaisukaupasta.  

Videotallenne: Nuoret ja nuuskakoukku – mitä voimme yhdessä tehdä? -Vanhempainilta 

7.11.2019 pidettiin Helsingissä avoin vanhempainilta, jossa puhuttiin nuuskan käytöstä ja välityksestä sekä niihin liittyvistä lieveilmiöistä. Tilaisuudessa käytiin läpi sitä, mistä nykyisessä nuorten käyttämässä nuuskassa on kyse, kuinka se näyttäytyy nuorten arjessa ja mistä nuoret nuuskaa saavat. Asiaa tarkastellaan koulun, nuorisotyön sekä poliisin näkökulmista käsin. Keskustelemme myös siitä, mitä voimme yhdessä asialle tehdä.

Tilaisuudessa on puhumassa Sanna Valtonen Helvarysta, tutkija Mikko Piispa, Nikotiinihankkeen projektipäällikkö Hanne Munter, kuraattori Sirkku Selkosmaa, nuoriso-ohjaaja Jenni Hurskainen ja vanhempi konstaapeli Niklas Kråknäs. Tilaisuuden loppuun on varattu aikaa yleisökysymyksille ja yhteiselle keskustelulle.

Tilaisuuden tallenne löytyy täältä.  Tilaisuuden jälkeistä keskustelua ei striimattu. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä EHYT ry:n Nikotiinihanke, Helvary ja Klaari Helsinki. 

Videotallenne: Verkkovanhempainilta “Nuuska nuorten arjessa”

EHYT järjestää vanhemmille kasvatuksen tueksi suunnattuja avoimia ja maksuttomia webinaareja eli verkkovanhempainiltoja, joissa asiantuntija kertoo tutkimustietoon pohjaten, mitä vanhempien tulisi tietää käsiteltävästä aiheesta. Huhtikuussa pidetyssä verkkovahempainillassa teemana oli nuuska nuorten arjessa. Voit katsoa tallenteen täältä. Videolla käsitellään mm. miten yleisistä nuorten nuuskan käyttö on Suomessa? Miten nuuska näyttäytyy nuorten maailmassa? Mistä nykyisessä ruotsalaisnuuskassa on kyse? Mistä nuoret nuuskaa saavat? Millainen vaikutus kasvattajien suhtautumisella on nuorten nuuskan käyttöön?

Sohvalla istuvalla henkilöllä farkkujen taskusta pullottaa nuuskapurkin muotoinen rasia.
Verkkovanhempainillassa puhuttiin nuorten nuuskan käytöstä.

BuenoDocs: Sätimisen jäljillä

Usein kuulee, että nuuska ”poraa” tai ”sätii” ylähuulen alla, mikä tarkoittaa, että nuuska aiheuttaa tietynlaisen tunteen suun limakalvolla. Uudessa BuenoDocs -minidokumenttisarjan ensimmäisessä osassa lähdettiin selvittämään mistä sätiminen voi johtua ja miksi sen voimakkuus vaihtelee eri nuuskamerkkien kesken. Kokeellisen testin avulla nuuskasta löytyi hyvin kyseenalainen ominaisuus. Minidokumentti on katsottavissa täältä.

Käsi, jossa nuuskapussi. Kuvassa teksti: Bueno Docs: Sätimisen jälillä.
BuenoDocs: Sätimisen jäljillä.


Lähteet:

Nuorten terveystapatutkimus 2019
Ollila H. Nuorten tupakkariippuvuus ja sen arviointi. Käypä hoito. 19.6.2018
Piispa M. 2018. Nuuska ja nuoret. Laadullinen tutkimus nuorten nuuskan käytöstä ja hankintatavoista.
Tupakkalaki 549/2016
Tulli. TIETOPAKETTI 17.9.2018
Wickholm S. ym. Nuuskan terveyshaitat. Duodecim. 2012;128(10):1089-96