Kasvava nuori on erityisen altis nikotiiniriippuvuuden kehittymiselle

Vahva nuuska on Ruotsissa halpaa ja sitä tuodaan Suomeen eteenpäin myytäväksi valtavia määriä. Yksi Suomeen ehkä eniten salakuljetetuista nuuskamerkeistä sisältää nikotiinia 22 mg grammaa kohden.  Katukaupassa se päätyy helposti etenkin nuorten käsiin.  Näyttää siltä, että Ruotsissa suosituimpien nuuskamerkkien nikotiinipitoisuudet vaihtelevat n. 8mg-16mg/g välillä. Näin ollen, suomalaisnuoret käyttävät siis paljon vahvempaa nuuskaa, kuin monet ruotsalaisaikuiset. Korkeamman nikotiinipitoisuuden lisäksi kyseisessä nuuskassa vaikuttaisi olevan myös hyvin korkea pH-arvo. Nuuskan emäksisyys lisää ja nopeuttaa nuuskan sisältämän nikotiinin imeytymistä. Tämä on erityisen huolestuttavaa muun muassa siksi, että nuorten vielä kehittyvät aivot ovat hyvin alttiit nikotiiniriippuvuuden syntymiselle. Ei myöskään tiedetä tarkkaan mitä muuta haittaa runsaasti nikotiinia sisältävien tuotteiden säännöllinen käyttö nuoruusiässä aiheuttaa pidemmällä aikavälillä.

Nuuskan myyminen ja lahjoittaminen on laitonta

Nuuskan myynti, luovuttaminen ja välittäminen on Suomessa kielletty. Aikuinen saa tuoda matkustajatuonnin puitteissa omaa henkilökohtaista käyttöään varten yhden kilon nuuskaa kalenterivuorokautta kohden. Lahjaksi tai edes perheenjäsenille nuuskaa ei saa tuoda. Maahan tuodaan paljon laittomasti nuuskaa, jota myydään eteenpäin ja nuuskan ympärillä pyöriikin valtava bisnes. Nuuskan laittomassa maahantuonnissa on rikosoikeudellisesti kyse verorikoksista ja salakuljetusrikoksista. Törkeässä veropetoksessa maksimisrangaistus on neljä vuotta vankeutta. Salakuljetusrikoksesta maksimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta.

Nuuskasta kannetaan Suomessa tupakkaveroa tupakkaverolain säännösten mukaan muuna tupakkaa sisältävänä tuotteena. Verohallinto määrää 37 senttiä veroa myytyä nuuskagrammaa kohti, joten parin–kolmen kilon tuonti maksaa kiinni jäädessä noin tuhat euroa pelkkinä veroseuraamuksina. Oikeuskäytännön mukaan nuuskan takavarikoiminen maahantuonnin yhteydessä tai myöhemmin ei lakkauta valmisteverovelkaa. Ikä ei suojaa tupakkaverolta, joka nuuskasta on maksettava.

Nuuskan ostaja taas syyllistyy laittomaan tuontitavaraan ryhtymiseen.

Nuoret itse toivovat, että aikuiset puuttuisivat selkeämmin nuorten nuuskan käyttöön

Mikko Piispan EHYTille tekemän selvityksen mukaan osa nuorista on sitä mieltä, että vanhempien tulisi puuttua selkeämmin nuorten nuuskan käyttöön. Näyttää siltä, että vanhemmat ja muut aikuiset, kuten opettajat, eivät ylipäätään vaikuta olevan täysin tilanteen tasalla nuorten nuuskan käytön ja nuuskakulttuurin suhteen. On havaittavissa, että osa vanhemmista ei tiedä tai tunnista nuuskan käyttöä, toiset sallivat ja jotkut jopa mahdollistavat sen. 

Nuorten mielestä vanhempien tulisi tietää nuuskasta enemmän ja pystyä myös keskustelemaan aiheesta nuorten kanssa sekä tarvittaessa asettamaan kontrollia ja rajoituksia. Tukea tupakkatuotteiden käytön puheeksi ottoon löydät Nikedun sivuilta. 

Lähteet:

Ollila H. Nuorten tupakkariippuvuus ja sen arviointi. Käypä hoito. 19.6.2018

Piispa M. 2018. Nuuska ja nuoret. Laadullinen tutkimus nuorten nuuskan käytöstä ja hankintatavoista.

Tupakkalaki 549/2016

Tulli. TIETOPAKETTI 17.9.2018

Wickholm S. ym. Nuuskan terveyshaitat. Duodecim. 2012;128(10):1089-96

Verkkovanhempainilta: Nuuska nuorten arjessa

EHYT järjestää vanhemmille kasvatuksen tueksi suunnattuja avoimia ja maksuttomia webinaareja eli verkkovanhempainiltoja, joissa asiantuntija kertoo tutkimustietoon pohjaten, mitä vanhempien tulisi tietää käsiteltävästä aiheesta. Huhtikuussa pidetyssä verkkovahempainillassa teemana oli nuuska nuorten arjessa. Voit katsoa tallenteen täältä. Videolla käsitellään mm. miten yleisistä nuorten nuuskan käyttö on Suomessa? Miten nuuska näyttäytyy nuorten maailmassa? Mistä nykyisessä ruotsalaisnuuskassa on kyse? Mistä nuoret nuuskaa saavat? Millainen vaikutus kasvattajien suhtautumisella on nuorten nuuskan käyttöön?

Verkkovanhempainillassa puhuttiin nuorten nuuskan käytöstä.

BuenoDocs: Sätimisen jäljillä

Usein kuulee, että nuuska ”poraa” tai ”sätii” ylähuulen alla, mikä tarkoittaa, että nuuska aiheuttaa tietynlaisen tunteen suun limakalvolla. Uudessa BuenoDocs -minidokumenttisarjan ensimmäisessä osassa lähdettiin selvittämään mistä sätiminen voi johtua ja miksi sen voimakkuus vaihtelee eri nuuskamerkkien kesken. Kokeellisen testin avulla nuuskasta löytyi hyvin kyseenalainen ominaisuus. Minidokumentti on katsottavissa täältä.

BuenoDocs: Sätimisen jäljillä.