Nuoren lähiaikuisilla on vastuu

Kasvava nuori on erityisen altis nikotiiniriippuvuuden kehittymiselle

Nuorten keskuudessa parhaiten saatavilla oleva nuuska on erittäin vahvaa. Siinä on nikotiinia 22mg/g kohti. Ruotsissa suosituimpien nuuskalaatujen nikotiinipitoisuudet vaihtelevat n. 8mg-16mg/g. Suomalaisnuoret siis käyttävät paljon vahvempaa nuuskaa, kuin ruotsalaisaikuiset. Tämä on erityisen huolestuttavaa siksi, että nuorten vielä kehittyvät aivot ovat erittäin alttiit nikotiiniriippuvuuden kehittymiselle. Ei myöskään tiedetä mitä runsaasti nikotiinia sisältävien tuotteiden säännöllinen käyttö nuoruusiässä aiheuttaa pidemmällä aikavälillä.

Nuuskan myyminen ja lahjoittaminen on laitonta

Nuuskan myynti, luovuttaminen ja välittäminen on Suomessa kielletty. Aikuinen saa tuoda matkustajatuonnin puitteissa omaa henkilökohtaista käyttöään varten 1kg nuuskaa kalenterivuorokautta kohden. Lahjaksi tai edes perheenjäsenille nuuskaa ei saa tuoda. Maahan tuodaan paljon laittomasti nuuskaa, jota myydään eteenpäin ja nuuskan ympärillä pyöriikin valtava bisnes. Nuuskan laittomassa maahantuonnissa on rikosoikeudellisesti kyse verorikoksista ja salakuljetusrikoksista. Törkeässä veropetoksessa maksimisrangaistus on neljä vuotta vankeutta. Salakuljetusrikoksesta maksimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta.

Nuuskasta kannetaan Suomessa tupakkaveroa tupakkaverolain säännösten mukaan muuna tupakkaa sisältävänä tuotteena. Verohallinto määrää 37 senttiä veroa myytyä nuuskagrammaa kohti, joten parin–kolmen kilon tuonti maksaa kiinni jäädessä noin tuhat euroa pelkkinä veroseuraamuksina. Oikeuskäytännön mukaan nuuskan takavarikoiminen maahantuonnin yhteydessä tai myöhemmin ei lakkauta valmisteverovelkaa. Ikä ei suojaa tupakkaverolta, joka nuuskasta on maksettava.

Nuuskan ostaja taas syyllistyy laittomaan tuontitavaraan ryhtymiseen.

Nuoret itse toivovat, että aikuiset puuttuisivat selkeämmin nuorten nuuskan käyttöön

Mikko Piispan tekemän selvityksen mukaan osa nuorista on sitä mieltä, että vanhempien tulisi puuttua selkeämmin nuorten nuuskan käyttöön. Näyttää siltä, että vanhemmat ja muut aikuiset, kuten opettajat, eivät ylipäätään vaikuta olevan täysin tilanteen tasalla nuorten nuuskan käytön ja nuuskakulttuurin suhteen. On havaittavissa, että osa vanhemmista ei tiedä tai tunnista nuuskan käyttöä, toiset sallivat ja jotkut jopa mahdollistavat sen. 

Nuorten mielestä vanhempien tulisi tietää nuuskasta enemmän ja pystyä myös keskustelemaan aiheesta nuorten kanssa sekä tarvittaessa asettamaan kontrollia ja rajoituksia. Tukea tupakkatuotteiden käytön puheeksi ottoon löydät Nikedun sivuilta. 

Lähteet:

Ollila H. Nuorten tupakkariippuvuus ja sen arviointi. Käypä hoito. 19.6.2018

Piispa M. 2018. Nuuska ja nuoret. Laadullinen tutkimus nuorten nuuskan käytöstä ja hankintatavoista.

Tupakkalaki 549/2016

Tulli. TIETOPAKETTI 17.9.2018

Wickholm S. ym. Nuuskan terveyshaitat. Duodecim. 2012;128(10):1089-96