Ljus vårvinter!

Det är bara lite på en månad kvar av Smokefree-tävlingen. Hoppas ni är tillräckligt ivriga för att orka med slutrakan!

Anvisning för läroanstalter om att ingripa i tobaksrökning samt användning av snus och e-cigaretter

Tobakslagen har som mål att upphöra med användning av nikotinprodukter i Finland senast år 2030. Läroanstalter spelar en viktig roll i att uppnå detta mål.

Enligt lagen är användning av tobak, snus och cigaretter förbjuden bland annat i inre och externa lokaler vid läroanstalter för grundläggande utbildning, yrkesutbildning eller gymnasieutbildning. Förbudet gäller både studerande, personal och besökare. Förbudet gäller hela tiden, även på kvällar och helger.

En nedladdningsbar guide om ingripande i användning av tobak, snus och e-cigaretter utarbetad av EHYT, Utbildningsstyrelsen, Cancerorganisationerna, THL och Valvira hittar du här.

Vinnare i januari månads dragning

Turen gynnade följande grupper:

Vantaankosken koulu 9F – Cronhjelmskolan 7C – Moision koulu 9D – Tenetin koulu 9E – Pyhäselän koulu 8B – Tyryn koulu 7E – Hiekanpään koulu 9B – Kiiruun koulu 8A – Paanan koulu 7B – Hiekanpään koulu 7E – Otalammen koulu 9F – Helsingin Uusi yhteiskoulu 7C – Kajaanin keskuskoulu 8E – Hatsalan klassillinen koulu 8B – Moision koulu 7G

Vinnarna för små motivationspriser på posten, grattis!

Nuuska ja nuoret – en kvalitativ studie

Denna kvalitativa studie som forskaren Mikko Piispa gjort på beställning av EHYT granskade innebörderna och motiven till användning och langning av snus bland ungdomar, liksom ungdomars snuskännedom och deras synpunkter på hur man kunde förhindra snusanvändning. Studien genomfördes som en del av vårt treåriga Nikotinprojekt. Studien kan läsas och laddas ner gratis här.

Februari månads diskussionstips och uppgift

Nuoret ja nuuska -rapporten (Piispa, 2018) visar att unga själv presenterat följande lösningar för att minska ungdomars snusning:

  1. mer kritiskt tänkande bland ungdomar
  2. större ansvarstagande hos föräldrar för sina barns snusning
  3. ökad övervakning och kontroll av snusning samt instiftande av straff
  4. ökad upplysning

Diskutera på vilka sätt man kan stoppa eller minska snusning och rökning bland ungdomar. Vilka metoder anser ungdomarna själva vara effektiva? Vilka åtgärder borde man vidta eller minska, om ungdomarna får bestämma själva.

UPPGIFT: Skriv en kort text (A4) om förebyggande av ungdomars användning av tobaks- och nikotinprodukter. Ni kan skriva fiktivt eller på basis av egna erfarenheter, till exempel ert deltagande i Smokefree-tävlingen. Om ni vill kan ni även fördjupa er i ett tema: tobak och miljö, hälsa, tobaksindustrins marknadsföringsknep och så vidare. Ordet är fritt! Ni kan själva välja att skriva ensamma eller i grupp. Ni kan skriva på finska, svenska eller engelska.

Ni kan skicka skrivelserna till oss via e-post senast 31.3. till adressen smokefree (at) ehyt.fi. Vi publicerar de bästa skrivelserna på vår webbplats, samt på Smokefrees Facebook-sida.

Snabbrespons: Vad tycker du om tävlingens namn?

Denna månad vill vi be dig snabbt ge respons om vad du tycker om tävlingens namn. Tycker du att Smokefree är ett lämpligt namn? Om inte, skulle ni ha ett mer lämpligt namnförslag? Ni kan även fråga ungdomarna om namnförslag för responsen.

Snabbresponsen hittar du här och det går snabbt att svara. Tack för hjälpen!

Lycka till på slutrakan i Smokefree-tävlingen!