Koulun nikotiinittomuuden tukeminen on kaikkien siellä työskentelevien aikuisten tehtävä

Kuvassa opettaja ja 2 oppilasta. Toisella oppilaista on pipo päässä ja nuuskapurkki kädessä. Opettaja sanoo: Hei, nyt se pipo pois päästä. Oppilaiden olkapäillä on piirretyyjä hahmoja, joilla onkivavat kädessä. Onkien koukuissa on nuuskapusseja. Hahmojen puhekuplat: Hähä. Ei se huomaa. Kuka välittää, jos välittää. Hä hä hää. Kuvan fakta tekstit: Tupakointi, sekä nuuskan ja sähkösavukkeen käyttö on kielletty oppilaitosten sisä- ja ulkotiloissa. -tupakkalaki 73§ ja 74§. Alle 18-vuotias ei saa pitää hallussaan tupakkatuottetta tai nikotiininestettä. Tupakkalaki 118§. Nuusaa ei saa myydä, lahjoittaa tai välittää. Tupakkalaki 51§.Eräs yläkoulun oppilas kertoi nähneensä oppilaan antavan kaverilleen nuuskapurkin opettajan nähden. Opettaja oli kuitenkin nuuskan sijaan kiinnittänyt huomionsa oppilaan sisätiloissa pitämään pipoon ja käskenyt häntä ottamaan sen pois päästä. Pipon tai lippiksen pitäminen sisätiloissa on vastoin hyviä käytöstapoja, mutta ei laitonta. Sen sijaan, on lain vastaista välittää nuuskaa etenpäin. Alaikäinen ei saisi lain mukaan edes pitää sitä hallussaan. Tupakointi, nuuskan tai sähkösavukkeen käyttö oppilaitoksen alueella on kielletty niin oppilailta, henkilökunnalta kuin vierailijoiltakin.

Oppilaan nuuskan käyttöön puuttuminen voi tuntua hankalalta etenkin, kun käyttö on usein huomaamatonta. On kuitenkin tärkeää, että koulun aikuiset eivät salli oppilaiden nuuskan käyttöä, siinä missä ei tupakointiakaan. Jo sanallisella puuttumisella opettaja osoittaa, ettei hyväksy nuuskan käyttöä koulun alueella. Opettajalla on myös oikeus ottaa oppilaan hallussa pitämät nikotiinituotteet pois koulupäivän ajaksi. Päivän päätyttyä ne on luovutettava oppilaan huoltajalle.

Koulu- ja oppilaitosyhteisön nikotiinittomuuden tukeminen kuuluu kaikkien yhteisössä työskentelevien aikuisten tehtäviin. Tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön puuttumiseksi tulisi koulussa olla selkeät linjaukset ja toimintaohjeet, joita kaikkien henkilöstöön kuuluvien on helppo noudattaa. Nikotiinituotteiden käyttökiellosta on myös oltava selkeät opasteet ja niistä on tiedotettava sekä henkilökunnalle että oppilaille.

EHYT ry, Opetushallitus, Syöpäjärjestöt, THL ja Valvira ovat yhteistyössä laatineet ladattavan oppaan tupakan, nuuskan ja sähkösavukkeen käyttöön puuttumiseen ja sen voi ladata täältä.

Lisää tietoa nikotiinittomista oppilaitoksista löydät osoitteesta Nikedu.fi.

 


Nikotiinituotteiden kieltokyltit ja maksuttomat henkilöstökoulutukset yläkouluille

Yhtenä hankkeen toimenpiteenä on toteutettu ulkokäyttöön tarkoitettu kieltokyltti, jonka tarkoituksena on osoittaa, että oppilaitoksessa noudatetaan tupakkalakia. Ulkokäyttöisten kylttien lisäksi teetettiin myös sisätiloihin soveltuvia kieltotarroja. Opasteet on tarkoitettu kaikkiin oppilaitoksiin, joissa on alle 18 -vuotiaita oppilaita.

Opasteet eivät yksin ole riittävä toimenpide nikotiinituotteiden käytön ehkäisyssä, vaan nikotiinittomuuteen tulee sitoutua koulun johtoa myöten. Yhteiset linjaukset ja selkeät toimintatavat liittyen nikotiinituotteiden käyttöön ja siihen puuttumiseen, ja niistä tiedottaminen henkilökunnan lisäksi oppilaille ja heidän vanhemmilleen, ovat ensiarvoisen tärkeitä pyrittäessä ehkäisemään nuorten nikotiinituotteiden käyttöä kouluissa.

Hankkeen puitteissa järjestetään pyynnöstä maksuttomia henkilöstökoulutuksia yläkoulujen henkilökunnalle tai oppilashuoltoryhmälle, joissa on mukana myös koulujen johtoa. Koulutuksissa kerrotaan nuorten nuuskan käytöstä, nuorten nuuskakulttuurista, kouluja koskevasta tupakkalaista ja siitä, miten kouluissa nuuskan käyttöä voidaan pyrkiä ehkäisemään.

Henkilöstökoulutuksen yhteydessä koulu saa kieltokyltin ja tarroja sekä Nuuskakoukku -julisteita.

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää maksuttomista henkilöstökoulutuksista, niin ota yhteyttä: hanne.munter@ehyt.fi

Kylttejä voi tilata myös EHYTin julkaisukaupasta postimaksujen hinnalla.