Koulun nikotiinittomuuden tukeminen on kaikkien siellä työskentelevien aikuisten tehtävä

Kuvassa opettaja ja 2 oppilasta. Toisella oppilaista on pipo päässä ja nuuskapurkki kädessä. Opettaja sanoo: Hei, nyt se pipo pois päästä. Oppilaiden olkapäillä on piirretyyjä hahmoja, joilla onkivavat kädessä. Onkien koukuissa on nuuskapusseja. Hahmojen puhekuplat: Hähä. Ei se huomaa. Kuka välittää, jos välittää. Hä hä hää. Kuvan fakta tekstit: Tupakointi, sekä nuuskan ja sähkösavukkeen käyttö on kielletty oppilaitosten sisä- ja ulkotiloissa. -tupakkalaki 73§ ja 74§. Alle 18-vuotias ei saa pitää hallussaan tupakkatuottetta tai nikotiininestettä. Tupakkalaki 118§. Nuusaa ei saa myydä, lahjoittaa tai välittää. Tupakkalaki 51§.Kuvassa oleva tilanne on kuvaus useamman nuoren samankaltaisesta kertomuksesta, jossa yläkoulun oppilas näki koulukaverinsa antavan toiselle nuuskapurkin opettajan nähden. Opettaja kuitenkin kiinnitti huomionsa nuuskan sijaan oppilaan sisätiloissa pitämään pipoon ja käski häntä ottamaan sen pois päästä. Pipon tai lippiksen pitäminen sisätiloissa on vastoin hyviä käytöstapoja, mutta ei laitonta. Sen sijaan, on lain vastaista välittää nuuskaa eteenpäin. Alaikäinen ei saa lain mukaan edes pitää nikotiinituotteita hallussaan. Tupakointi, nuuskan tai sähkösavukkeen käyttö oppilaitoksen alueella on kielletty niin oppilailta, henkilökunnalta kuin vierailijoiltakin. Nikotiinituotteiden käyttökielto koskee myös oppilaitostilojen iltakäyttöä.

Saattaa olla yllättävää, että koulun alueella opettajien ja rehtorien mahdollisuudet puuttua oppilaiden nuuskan käyttöön ovat jopa poliisia paremmat. Poliisi ei voi tarkastaa oppilaan tavaroita, eikä ottaa haltuun oppilaalta löytyviä nikotiinituotteita, ellei asiaan liity jokin alkurikos, josta voi saada vankeutta. Perusopetuslain mukaan opettajalla ja rehtorilla nämä oikeudet tietyin ehdoin kuitenkin ovat. (Katso konstaapeli Niklas Kråknäsin esitys aiheesta täältä)

Oppilaan nuuskan käyttöön puuttuminen voi tuntua hankalalta etenkin, kun käyttö on usein huomaamatonta tai toimintaohjeet sen suhteen puuttuvat. On kuitenkin tärkeää, että koulun aikuiset eivät salli oppilaiden nuuskan käyttöä, siinä missä ei tupakointiakaan.

Koulu- ja oppilaitosyhteisön nikotiinittomuuden tukeminen kuuluu kaikkien yhteisössä työskentelevien aikuisten tehtäviin ja siksi tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön puuttumiseksi tulisi koulussa olla selkeät koulun johdon asettamat linjaukset ja toimintaohjeet, joita kaikkien henkilöstöön kuuluvien on helppo noudattaa. 

Jo sanallisella puuttumisella opettaja osoittaa, ettei hyväksy nuuskan käyttöä koulun alueella. Yhteisten toimintaohjeiden avulla jokainen opettaja tietää, miten toimia jos hän huomaa koulussa nuuskan käyttöä. Mikäli kaikkien henkilöstöön kuuluvien suhtautuminen nuuskaan on yhteneväinen, tulee siitä helpommin osa koulun arkea, kuin silloin, jos nuuskan käyttöön puuttuminen on vain yksittäisten opettajien harteilla. 

Ohjeita tupakan, nuuskan ja sähkösavukkeen käyttöön puuttumiseen löytyy oppaasta, jonka voi ladata täältä. Nikotiinituotteiden käyttökiellosta on myös hyvä olla selkeät opasteet koulun alueella (kts. kyltit alla).  Oppilaitoksille suunnattua julistemateriaaleja voi tilata maksutta SubjectAidin kautta täältä.

Kieltojen ja sääntöjen ensisijainen tarkoitus ei ole rangaista oppilasta, vaan tukea hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. On tärkeää, että toimintaohjeissa kerrotaan myös, miten tukea oppilasta saamaan apua nikotiinituotteiden käytön lopettamiseksi. Tässä voi tehdä yhteistyötä koulun terveydenhuoltohenkilöstön ja/tai oppilashuoltoryhmän kanssa.  

Lisää tietoa nikotiinittomista oppilaitoksista löydät myös osoitteesta Nikedu.fi.

Nikotiinituotteisiin liittyvää oppimateriaalia etä- ja lähiopetukseen löydät täältä.

Lähteet:

Nuuska ja nuoret, Piispa 2019
Perusopetuslaki
Tupakkalaki
Opas oppilaitoksille tupakan, nuuskan ja sähkösavukkeen käyttöön puuttumiseen.

Oletko sinä koulusi supersankari? Katso video alla:


Nikotiinituotteiden kieltokyltit ja maksuttomat henkilöstökoulutukset yläkouluille

Yhtenä hankkeen toimenpiteenä on toteutettu ulkokäyttöön tarkoitettu kieltokyltti, jonka tarkoituksena on osoittaa, että oppilaitoksessa noudatetaan tupakkalakia. Ulkokäyttöisten kylttien lisäksi on saatavilla myös sisätiloihin soveltuvia kieltotarroja. Opasteet on tarkoitettu kaikkiin oppilaitoksiin, joissa on alle 18 -vuotiaita oppilaita.

Opasteet eivät yksin ole riittävä toimenpide nikotiinituotteiden käytön ehkäisyssä, vaan nikotiinittomuuteen tulee sitoutua koulun johtoa myöten. Yhteiset linjaukset ja selkeät toimintatavat liittyen nikotiinituotteiden käyttöön ja siihen puuttumiseen, ja niistä tiedottaminen henkilökunnan lisäksi oppilaille ja heidän vanhemmilleen, ovat ensiarvoisen tärkeitä pyrittäessä ehkäisemään nuorten nikotiinituotteiden käyttöä kouluissa.

Hankkeen puitteissa järjestetään pyynnöstä maksuttomia henkilöstökoulutuksia yläkoulujen henkilökunnalle tai oppilashuoltoryhmälle, joissa on mukana myös koulujen johtoa. Koulutuksissa kerrotaan nuorten nuuskan käytöstä, nuorten nuuskakulttuurista, kouluja koskevasta tupakkalaista ja siitä, miten kouluissa nuuskan käyttöä voidaan pyrkiä ehkäisemään.

Henkilöstökoulutuksen yhteydessä koulu saa halutessaan kieltokyltin, -tarroja,  Nuuskakoukku -julisteita ja muuta materiaalia. Maksuttomia Nuuskakoukku -julisteita voit tilata oppilaitoksellesi myös  Subjectaidin kautta. 

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää maksuttomista henkilöstökoulutuksista, niin ota yhteyttä: hanne.munter@ehyt.fi

Maksuttomia kylttejä voi tilata myös EHYTin julkaisukaupasta