God jul!

Hösten är förbi igen! Förhoppningsvis har Smokefree-tävlingen förlöpt väl vid sidan av det egentliga skolarbetet.

Den månatliga utlottningen för november är genomförd

Lyckan gynnade följande klasser:

Pielisjoen koulu 9B / Tyryn koulu 8-9J / Kartanon koulu 8A / Hatsalan klassillinen koulu 8C / Nummelanharjun koulu 8B / Korsholms högstadium 8D / Jaakko Ilkan koulu 7C / Pataluodon koulu 9E / Kauhajoen yhteiskoulu 8B / Lapuan yläkoulu 8C / Mertalan koulu 7C / Tampereen yliopiston normaalikoulu 9E / Eurajoen yhteiskoulu 8B / Kymintehtaan koulu PR7 / Oulaisten yläkoulu 8E

Månadens diskussionstips

Leta efter lösningar till sädana röknings- och snusanvändnings-relaterade situationer som unga kan råka ut. Få unga att fundera på orsaker till och följder av att testa snus eller tobak. Diskutera känslor som rör snus användning och rökning. Vilka positiva och negativa följder kand testande av tobak eller snus leda till. Varför tänker man att man genom att prova tobak eller snus för mer respekt i andras ögon eller lättarre kommer in i gänget. Det är bra att framhäva att riktig vänskap inte mäts i om du provar tobak / snus eller inte.

Till stöd för genomgång av uppgiften:

Axel har precis börjat i klass 7 i en ny skola. Några elever i hans klass har börjat använda snus. De har även bjudit Axel på snus, men han har tackat nej. Axel har funderat på om han ändå borde prova en gång. Bara för att visa de andra att han kan klara av det.

a) Vilka följder kan det få om Axel testar snus? Ange minst fyra följder.

b) Vad tycker ni att Axel borde göra?

c) Varför är det ibland svårt att stå fast vid sin åsikt?

Ha ett skönt jullov!