Smokefree-luokkakilpailu.
Yläkoululaisille suunnattua luokkakilpailu alkaa pian. Lue lisää.

Asiantuntijablogi

Nikotiini myllertää nuoren aivot

Kirjoittaja: Hanna Ollila, Asiantuntija THL

Tuoreen nuorten terveystapatutkimuksen mukaan tupakkakokeilujen ja päivittäisen tupakkatuotteiden käytön väheneminen hidastui ja osin jopa pysähtyi tänä vuonna. Tulokset ovat huolestuttavia erityisesti kun pohditaan nikotiiniriippuvuuden syntyä.

Aivojen kehitys jatkuu vielä pitkälle yli 20-vuotiaaksi asti. Siksi juuri nuoret ovat erityisen herkkiä nikotiinin riippuvuudelle altistaville vaikutuksille. Tupakansavusta hengitettynä nikotiini saavuttaa aivot jo muutamassa sekunnissa, nuuskasta imeytymällä hieman hitaammin. Riippuvuus kehittyy aivojen mielihyvämekanismeissa tapahtuvien muutosten seurauksena.

Aivojen kehitykseen kuuluvat neurokemialliset muutokset ja murrosiässä tapahtuva hermoverkon rakenteen voimakas muovautuminen luovat erityisen otolliset olosuhteet riippuvuuden vaivihkaiselle kehittymiselle. Epätasapaino mielihyvähormoniksikin kutsutun dopamiinin vapautumista kiihdyttävien ja estävien mekanismien kehittymisessä mahdollistaa sen, että nuoret kokevat nikotiinin lyhytkestoiset mielihyvää tuottavat vaikutukset voimakkaammin ja kielteiset vaikutukset ja vieroitusoireet heikommin kuin aikuiset. Nuoruudenaikainen nikotiinialtistus voi aiheuttaa pysyviä muutoksia aivojen muovautuvuudessa ja häiriöitä tarkkaavuutta ja toiminnanohjausta säätelevillä aivoalueilla.

Nuoret saattavat usein ajatella että riippuvuus on seurausta vasta vuosien tupakoinnista. Moni aikuisistakin voi ajatella näin. Nuorten nikotiiniriippuvuuden käsittely omana ilmiönään on tutkimuksessakin vielä suhteellisen uusi alue. Ensimmäiset merkittävät tutkimukset toteutettiin vasta 2000-luvun alussa, jolloin kehitettiin myös ensimmäinen nikotiiniriippuvuuden ensi merkkien havaitsemiseen tarkoitettu mittari nuorille.

Sen jälkeen tieto onkin lisääntynyt merkittävästi. Riippuvuuden kehittymisen ja käytön säännöllistymisen kannalta keskeinen käännekohta näyttää olevan se, kun käytön lopettaminen muuttuu vaikeaksi tai epämiellyttäväksi tai lopettamiseen ei pystytä ollenkaan. Tästä puhutaan tutkimuksessa autonomian menettämisenä. Tutkimusolosuhteissa on havaittu, että sen menettämiseen riittää keskimäärin vain kaksi savuketta viikossa kuukauden ajan.

Nuorten tupakka- ja nikotiinikokeiluihin kannattaa siis tarttua ripeästi, keskustellen ja nuorta kuunnellen. Yhdessä voi pohtia tilannekuvaa – onko käyttö vielä säännöllistynyt, herättääkö käytön lopettamisessa onnistuminen epävarmuutta, onko kokemuksia vieroitusoireista kuten keskittymisvaikeuksista ja ärtyneisyydestä silloin kun tuotetta ei ole voinut tai halunnut käyttää. Vahva ja selkeä viesti lopettamisen tärkeydestä, muutoksen tukena olo ja kannustus ovat aikuisen keskeiset työvälineet nuoren nikotiiniriippuvuuden ehkäisyssä silloin kun kokeiluja on jo tapahtunut.

Kirjallisuutta: https://www.kaypahoito.fi/nix01826